Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Aktuality

Přivítání biskupa Cikrleho

10:15

Patnáct minut po desáté konečně dorazil papamobil k hlavnímu pódiu. Z něj oficiálně přivítal biskup Vojtěch Cikrle prvního papeže, který kdy navštívil brněnskou diecézi. Zároveň předal Svatému Otci svůj osobní dar - kopii mikulčického kříže z devátého století. Od Benedikta XVI. obdržel biskup Cikrle kalich a patenu.
Text přivítání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho.
O daru otce biskupa Vojtěcha Cikrleho Svatému otci.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

První přivítání

9:30

 Po přistavených schůdcích zamířil do letadla Svatého Otce biskup Vojtěch Cikrle společně s ředitelem protokolu Kanceláře prezidenta republiky Martinem Forejtem. Vzápětí vycházejí z letadla společně s Benediktem XVI. Na brněnské půdě stanul poprvé v 9:31. Po krátkém přivítání nasedl do přistaveného papamobilu společně se sídelním biskupem Cikrlem a zamířil do sektorů mezi věřící, kteří hlasitě skandují „Benedikt XVI.!“ Katedrální sbor zpívá Ave Regina.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Přistání papeže

9:20

Přesně podle časového harmonogramu přistává na brněnském letišti letoun se Svatým Otcem. Máváním vlaječkami ve vatikánských barvách jej s úsměvy a nadšením vítá více než 120 tisíc poutníků.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Stále více poutníků očekává přílet papeže

9:12

Na přílet papeže čeká chvíli po deváté v letištním areálu v Brně – Tuřanech 120 tisíc poutníků. Další stále ještě přicházejí. Katedrální sbor a poutníci se spojili ve zpěvu mariánské písně Chválu vzdejme, ó křesťané.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Přípravy vrcholí

9:06

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle spolu s primátorem Brna Romanem Onderkou kráčejí po letištní ploše, aby se připojili k prezidentu Klausovi. Společně přivítají Benedikta XVI. Zní fanfáry – znělka katedrální farnosti sv. Petra a Pavla. Katedrální smíšený sbor Brno se sólisty řízený Petrem Kolařem zpívá Panis Angelicum.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Přílet prezidenta

8:55

Krátce před devátou dosedl na letištní dráhu speciál s prezidentem České republiky Václavem Klausem. Prezident zamíří do salonku v odletové hale, kde vyčká příletu Svatého Otce Benedikta XVI.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Poutníci přicházejí - fotogalerie

8:50

Několik snímků z prvních chvil po otevření areálu, kdy začali přicházet poutníci.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Sto tisíc poutníků

8:45

Více než hodinu před začátkem bohoslužby překračuje počet poutníků sto tisíc.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Nácvik liturgie

8:35

Josef Gerbrich, umělecký vedoucí Svatomichalské gregoriánské scholy, zahajuje nácvik liturgických zpěvů k nadcházející bohoslužbě. Nácvik vrcholí zpěvem latinské modlitby Otče náš.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Písně k chvále i pro potěchu

8:12

Hradišťan na pódiu doplnil pěvecký sbor Kantiléna Brno. Společně věnovali jednu píseň přítomným dětem. Motiv naděje, příznačný pro dnešní setkání, se objevuje i v Pavlicou zhudebněné básni Jana Skácela Kamínek v dlani.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Poutníků přibývá

8:00
V osm hodin je v areálu přítomno už na šedesát tisíc poutníků. Za jednu hodinu se tak jejich počet ztrojnásobil.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Hudební pozdravení Hradišťanu

7:50
Povzbuzena potleskem a voláním přichází na pódium Muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Vystoupení zahajují zpěvem zhudebněné modlitby Anděle Boží. Součástí programu je i světová premiéra. Jiří Pavlica, vedoucí Hradišťanu, zhudebnil starou modlitbu k Panně Marii Tuřanské s využitím hudebního motivu ze sbírek Františka Sušila. Sólový zpěv – Jiří Pavlica. Zní i mariánské písně v cizích jazycích – jako pozdravení poutníkům z Německa, Rakouska, Polska a Slovenska.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Dnes ví každé mrně, že je papež v Brně

7:40
Moderátoři Martin Holík a Kateřina Rýznarová vzpomínají na skandovaná hesla, která provázela návštěvy Jana Pavla II., a vymýšlejí volání, kterými by mohli dnes vítat poutníci Benedikta XVI.: „Svatý Otec v Brně je, s námi se tu poměje. Benedikt je církve hlava, kdo je katolík, tak mává. Benedikte, ty jsi borec, ateistů ledoborec. Dnes ví každé mrně, že je papež v Brně.“

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Jiří Strach o naději

7:30
Na podiu vystoupil filmový režisér a herec Jiří Strach s krátkou úvahou o naději. Poukázal na omezenost a dočasnost všech lidských nadějí. Jediná pravá a trvalá naděje podle Stracha leží v Hospodinu. Svým poselstvím tak souzněl s encyklikou Benedikta XVI. Spe Salvi. Jiří Strach mimo jiné řekl: „Naděje často umírá, podlehneme-li slibům, tužbám a přáním vlastním člověku. Naděje umírá, pakliže na ni hledíme očima tohoto světa a jeho hodnot. Začneme-li však naději nahlížet očima Boha, pak slova “naděje” a “umírá” nemohou exis-tovat vedle sebe v jedné větě, neboť jsou čirým protimluvem. Naděje je přece slib Boha člověku. [...] Právě z vypočítavosti často k Bohu směřujeme v modlitbách naše naděje, které mají zkva-litnit zdejší život. Prosíme o to či ono a ztrácíme víru v Boha, když naše tužby zůstanou nenaplněny, když nedostaneme, oč jsme žádali. Začneme pochybovat o Jeho lásce k nám. Ale Bůh přece není žádný ústav sociální péče, nesmíme v něm vidět tatínka, který zásobuje své potomky tučným kapesným a pokaždé, když se nám to hodí, postará se nám o hezký bezstarostný život v luxusu. Neučí nás v modlitbě Páně mercedes vezdejší dej nám dnes, natož pak posvěť se akcie tvé. Místo toho mluví o chlebu a o svém jménu. A nabádá, abychom neupadali v pokušení. V pokušení hříchu, bohatství, pýchy, sebestřed-nosti a mnoha dalších materiálních nadějích a pseudohodnotách, které neustále staví na odiv tento svět. [...] Nestyďme se, sestry a bratři, šířit zvěst, evangelium o slibu, který dal Bůh člověku - o naději.“
Celý text úvahy Jiřího Stracha

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Dvacet tisíc poutníků

7:00
Desítky autobusů u nádraží v Brně čekalo už od časných ranních hodin na první poutníky. V 7:oo hodin byla na papežském podiu socha umístěna socha Panny Marie Tuřanské a plochu zaplnilo prvních dvacet tisíc poutníků.

K letištní hale dorazilo deset párů krojovaných, kteří budou na červeném koberci přímo u letadla vítat Svatého Otce. Dalších sto krojovaných má vyhrazeno zvláštní sektor, kolem kterého bude papež projíždět při cestě na pódium.

V rámci předprogramu na pódiu podává svědectví o svém životě s postiženými rodina Levíčkova.
V areálu letiště je už připraven brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který přivítá Svatého Otce ihned po příletu, ještě na palubě letadla. V 7:15 pozdravil přítomné poutníky z reproduktorů.
O akreditaci v Brně požádalo 750 pracovníků domácích i zahraničních médií.

Od autobusů, které parkují na dálnici, postupuje vyhrazeným koridorem mnohatisícový proud poutníků, kteří plynule zaplňují sektory.

více informací »»» | 27. září 2009 | Ondřej Krajtl

Návštěva papeže Benedikta XVI. v České Republice na DVD

Česká televize spolu s Českou biskupskou konferencí připravuje záznam této unikátní akce na DVD.

více informací »»» | 27. září 2009 | Luboš Kříž

Také kotva bude v Brně připomínat návštěvu papeže Benedikta XVI.

Také dvanáctimetrová kotva z areálu papežské bohoslužby, symbol naděje, která byla vybrána jako téma návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v jihomoravské metropoli, bude po skončení slavnostního setkání využita. Probíhají jednání o jejím umístění v areálu brněnské přehrady.

více informací »»» | 27. září 2009 | Martina Jandlová

Děkovná mše pro organizátory

Děkovnou mši za návštěvu Svatého otce a s poděkováním více než tisícovce organizátorů a dobrovolníků bude sloužit brněnský biskup Vojtěch Cikrle ve čtvrtek 1. října v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. V přímém přenosu ji odvysílá Radio Proglas.

více informací »»» | 27. září 2009 | Martina Jandlová

Koláčové povzbuzení

Na hudebním pódiu vystoupí v rámci celodenního programu návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně-Tuřanech nemálo účinkujících a sborů. Připravit si program, přijet třeba i z dálky, jít kus cesty pěšky s hudebními nástroji a podat profesionální výkon před mnoha tisíci lidmi a televizními kamerami, to není jednoduché.

více informací »»» | 26. září 2009 | Marie Špačková

Pracovníci Radia Proglas nejen vysílají, ale také pomáhají

Radio ProglasNa organizaci bohoslužby, kterou bude na letišti v Brně – Tuřanech sloužit papež Benedikt XVI., se podílí také křesťanské Radio Proglas. Jeho pracovníci budou pomáhat se zajištěním chodu Press centra, které zřizuje a vede Kancelář prezidenta republiky. Ředitel Proglasu P. Martin Holík společně s moderátorkou Kateřinou Rýznarovou budou slovem provázet program, jenž bude předcházet a následovat samotnou liturgii.

více informací »»» | 25. září 2009 | Lenka Kolaříková

Co se bude dít na letišti v sobotu 26. září?

V pátek večer by měl být areál papežské bohoslužby v Brně připraven po technické stránce. V sobotu 26.9. zde bude probíhat orientační kamerová zkouška na liturgii (cca ve 13.30 hodin), odpoledne příprava liturgického prostoru a instalace bohoslužebných předmětů (cca 15.00 -17.00).
Odpoledne se budou rovněž navážet zbylé místenky a brožury s programem do info - stanů (cca 13.00), budou zde k dispozici i další materiály, např. obrázek Panny Marie Tuřanské.

více informací »»» | 25. září 2009 | Martina Jandlová

Co si vzít s sebou na mši svatou

Do sektorů v areálu mše svaté doporučují organizátoři vzít si s sebou vlastní skládací židličky (sektory A0 – A7 a B0 – B17 nejsou vybaveny židlemi) a pokrývku hlavy, popř. sluneční brýle. Dále pak přiměřené množství jídla a především tekutin, vlastní pláštěnku, protože pláštěnky v dárkových balíčcích budou distribuovány až při přístupových trasách, před vstupem do areálu mše svaté.
Poutníci by měli zvolit pohodlné oblečení, vhodnou obuv a především nezapomenout léky, které pravidelně užívají.
Pokud jste obdrželi předem objednanou místenku a brožuru s liturgickými texty, nezapomeňte si je vzít s sebou na mši svatou.

více informací »»» | 25. září 2009 | Petra Chalupová

O svícnech pro jáhny

Pro mši se Svatým otcem Benediktem XVI. v Brně je speciálně vyrobeno šest lehkých nerezových svícnů pro jáhny. Mají štíhlý, vysoký tvar ozdobený čtveřicí skleněných koulí. Zelenomodré koule jsou umístěny v konstelaci kříže v horní části svícnu. Barva skleněných koulí byla vybrána podle liturgické barvy – zelené – a podle modré barvy kalichu, který bude mít papež při mši. Svícny jsou navrženy podle návrhu architekta areálu Marka Štěpána pro vloženou olejovou svíci z nerezu a mají výšku 90 cm. Budou použity například v liturgickém průvodu nebo při čtení evangelia.

více informací »»» | 25. září 2009 | Martina Jandlová

Press centrum v Brně 27. září 2009

V den bohoslužby se Svatým otcem Benediktem XVI. v Brně 27. září 2009 bude pro pracovníky médií na MEZINÁRODNÍM LETIŠTI BRNO TUŘANY k dispozici PRESS CENTRUM.
Již nyní nabízíme pro novináře PRESS-KIT s podrobnými informacemi.

více informací »»» | 25. září 2009 | Martina Jandlová | English version English version

Papež Benedikt XVI. v pořadech Radia Proglas

Radio ProglasV sobotu 26. září připravil Myšlenku na den Dominik Duka, biskup královéhradecké diecéze. Jeho slova zachytíte v předpremiéře o půl jedné v noci, dále o půl šesté ráno, před polednem a před šestou večer.

více informací »»» | 24. září 2009 | Martina Jandlová

Co se bude dít na letišti v pátek 25. září?

Na letišti pokračují další stavební práce, konkrétně se bude jednat o montáž osvětlení a ozvučení hlavního pódia, bude zahájena rovněž stavba hudebního pódia, na němž se bude odehrávat duchovní a kulturní program před bohoslužbou a kde bude mít posléze své místo Katedrální sbor a orchestr doprovázející mši Svatého otce.

více informací »»» | 24. září 2009 | Martina Jandlová

Svaté přijímání pro věřící s celiakií

Svaté přijímání pro ty, kdo přijímají bezlepkové hostie, bude při mši svaté připraveno ve stanu „Eucharistická kaple“. Kaple bude umístěna hned vedle stanu pro kněze, na levém okraji sektorů při pohledu na papežský oltář (v blízkosti sektorů A4/A1).

více informací »»» | 24. září 2009 | Vladimír Záleský

Souhrnné letáky o dopravě autobusy a osobními auty

Řidiči autobusů a osobních aut, kteří plánují cestu do Brna na mši svatou se Svatým otcem, mají možnost si v oddíle „Doprava“ či „Ke stažení“ najít a případně i vytisknout souhrnné letáky o dopravě autobusy a osobními auty. Letáky obsahují také mapu příjezdových tras.

více informací »»» | 24. září 2009 | Petra Chalupová

Nedělní program v Brně na letišti krok za krokem

Nedělní návštěvníci areálu letiště v Brně-Tuřanech se jistě nejvíce těší na Svatého otce Benedikta XVI. a na společné prožití eucharistické slavnosti. Je pro ně však připraven bohatý takřka celodenní program.

více informací »»» | 24. září 2009 | Marie Špačková

Návštěva Benedikta XVI. v přenosech České televize

Přinášíme přehled přenosů České televize z návštěvy Svatého otce v České republice.

více informací »»» | 24. září 2009 | Martina Jandlová

Televize Noe rozšíří své vysílání v síti DVB-T

Televize Noe mimořádně po dobu návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice rozšiřuje své vysílání i do systému pozemního digitálního vysílání (DVB-T).

více informací »»» | 24. září 2009 | Martin Holík

Kyvadlová doprava z centra Brna nízkopodlažními autobusy

V neděli 27. září pojede od hlavního nádraží v Brně k letišti Brno-Tuřany linka příležitostné dopravy s označením „C“. Počínaje 4. hodinou ranní každých 15 minut bude dopravu na této lince zajišťovat nízkopodlažní autobus. Tyto autobusy mohou využít především vozíčkáři, rodiče s kočárky, tělesně postižení a starší občané.

více informací »»» | 23. září 2009 | Petra Chalupová

Papež Benedikt XVI. prostřednictvím ČT živě z Brna

V brněnském studiu České televize finišují přípravy na přímý přenos bohoslužby papeže Benedikta XVI., která se uskuteční v neděli 27. září 2009 na letišti v Brně-Tuřanech. Přenos bohoslužby začíná v 9:50 hod. na ČT1 a ČT24. Na zpravodajském kanálu ČT24 mohou diváci přibližně od půl deváté ráno živě sledovat také další dění na tuřanském letišti včetně příletů a odletů Svatého otce i prezidenta republiky Václava Klause.

více informací »»» | 23. září 2009 | Hana Orošová

Hradišťan zazpívá o Panně Marii Tuřanské

Starou modlitbu k Panně Marii Tuřanské s využitím hudebního motivu ze sbírek Františka Sušila zhudebnil Jiří Pavlica na počest návštěvy Svatého otce v Brně. Píseň v premiéře zazní při vystoupení muziky Hradišťan v neděli 27.9. v areálu tuřanského letiště v rámci programu před příletem papeže. Právě socha P.Marie Tuřanské, jedné z nejstarších soch nalezených na našem území, ozdobí papežské podium při bohoslužbě.

více informací »»» | 23. září 2009 | Martina Jandlová

Také Česká pošta připravila k návštěvě papeže Benedikta XVI. něco na památku

Česká pošta připravila také příležitostné razítko k návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice.

Příležitostné poštovní razítko s textem „Brno 2 - Návštěva papeže Benedikta XVI. v ČR, 26. - 28.9.2009, Praha - Brno - Stará Boleslav“ s vyobrazeným znakem papeže bude používáno dne 27.9.2009 v čase 6.30 - 18.00 hodin na příležitostné přepážce zřízené poštou Brno 2 na ploše letiště Brno-Tuřany.

více informací »»» | 23. září 2009 | Martina Jandlová

Dopravní informace - vlakové spoje

České dráhy vydaly tiskovou zprávu o posílení dopravy při návštěvě papeže Benedikta XVI. Součástí zprávy jsou též jízdní řády.

více informací »»» | 22. září 2009 | Kateřina Šubová, České dráhy, a.s.

Dopravní informace - MHD v Brně

Dopravní podnik města Brna, a.s. zveřejnil podrobné informace o městské hromadné dopravě v Brně 26. a 27. září 2009.

více informací »»» | 22. září 2009 | Dopravní podnik města Brna, a.s.

U příležitosti papežské návštěvy Česká pošta vydala dopisnici

Jde o speciální dopisnici s přítisky a s natištěnou známkou. V levé části dopisnice je zobrazeno logo návštěvy Svatého otce v České republice, znak papeže Benedikta XVI. a doprovodný text: NÁVŠTĚVA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČESKÉ REPUBLICE, ZÁŘÍ 2009.

více informací »»» | 22. září 2009 | Richard Vocel

I dění v Charitě se nese ve znamení návštěvy Benedikta XVI. v Brně

Podobně jako statisíce věřících se také Charita chystá na návštěvu Sv. otce v Brně. Diecézní charita Brno se bude podílet na poskytování první pomoci a obdaruje papeže svící – paškálem z chráněných dílen.

více informací »»» | 22. září 2009 | Diana Tuyet-Lan Kosinová

Duchovní dar pro Svatého otce

Sekulární institut a sdružení Servi della Sofferenza v ČR, Modlitební skupiny otce Pia v ČR a Společenství mládeže sv. Pia z Pietralčiny v Brně připravili pro Svatého otce neobvyklý dar. Členové jmenovaných sdružení se mu rozhodli věnovat své modlitby.

více informací »»» | 22. září 2009 | Martina Jandlová

Požehnání obrazu Panny Marie Rynecké

Jedním z předmětů, které požehná v Brně při bohoslužě Svatý otec, bude i obraz Panny Marie Rynecké.

více informací »»» | 22. září 2009 | Karel Kavička

Kříž bude trvale připomínat historickou návštěvu papeže v Brně

Dvanáctimetrový kříž, který bude stát na tuřanském letišti vedle pódia, kde bude sloužit Benedikt XVI mši, bude jediným artefaktem, který bude trvale připomínat historicky první návštěvu papeže v Brně. Ostatní části areálu budou rozebrány, recyklovány nebo zničeny.

více informací »»» | 22. září 2009 | Martina Jandlová

Benedikt XVI. o své nadcházející cestě do České republiky

Castel Gandolfo. Benedikt XVI. ve své nedělní promluvě (20.9.2009) před modlitbou Anděl Páně obrátil pozornost k nadcházející návštěvě naší vlasti.

více informací »»» | 22. září 2009 | Marie Špačková

Tuřanská madona zdobí oltář Svatého otce, poutníci ji doprovodí na místo

„Tuřanským zde k radosti nalezla se Matka milosti, 1050“ hlásá nápis na vitráži v Kapli Zjevení - na místě kdysi hořícího šípkového keře - v blízkosti dnešního poutního kostela Zvěstování Panně Marii v Brně-Tuřanech.

více informací »»» | 22. září 2009 | Marie Stehlíková

Tuřanská farnost vítá papeže Benedikta XVI.

Program v poutním kostele Panny Marie v trní v Brně-Tuřanech sobotu 26. září 2009 si můžete přečíst na plakátku.

více informací »»» | 22. září 2009 | Marie Stehlíková

Do Brna přijely tři zvony z Pasova

V pondělí 21. 9. 2009 odpoledne byly do Brna dovezeny z bavorského Pasova tři nové zvony, které požehná Svatý otec v neděli 27. 9. 2009. Jsou určeny pro jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně a pro klášter sester alžbětinek v Kamenné ulici.

více informací »»» | 22. září 2009 | Martin Bejček

Do Brna se chystá přes deset tisíc zahraničních poutníků

Na základě žádostí o místenky ze zahraničí, se k dnešnímu dni chystá do Brna přes deset a půl tisíc poutníků a kněží.

více informací »»» | 21. září 2009 | Martina Jandlová

Na letišti vyrůstají první stany

V sobotu 19. září se začaly na ploše kolem letiště objevovat první stany pro účinkující a pro kněze. Objevují se také stánky pro prodejce a na pódiu Svatého otce probíhá opláštění sloupů. V sektoru pro VIP hosty jsou budovány pódia pro pracovníky médií. Ve stanovém městečku, kde proběhne v sobotu 26.9. Koncert naděje, se montuje osvětlení.

více informací »»» | 21. září 2009 | Martina Jandlová

Na Znojemsku opravili na počest návštěvy Svatého otce řadu křížů

V katastru obce Morašice na Znojemsku se věřící rozhodli, že na počest návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. opraví několik křížů. Své předsevzetí splnili a v sobotu 19. září 2009 za pomoci čtyř dobrovolníků a traktoru s plošinou usadili na dokončené základy vršky křížů s litinovými odlitky Krista.

více informací »»» | 21. září 2009 | Emil Veis

Grafické listy starobylých rytin

K příležitosti návštěvy Sv. otce Benedikta XVI. a jako památka na jeho přítomnost v brněnské diecézi jsou tiskem vydány dva grafické listy starobylých rytin z let 1656, s výjevy nejstarší Madony Moravy - Matky Boží Tuřanské, jejíž milostná soška bude zdobit papežský oltář.

více informací »»» | 21. září 2009 | Marie Stehlíková

Na papežskou bohoslužbu se do Brna chystá přes čtyřicet biskupů

Vídeňský kardinál Christoph Schönborn, boskovický rodák kardinál Tomáš Špidlík z Vatikánu, kardinál Stanislaw Dziwisz - osobní sekretář papeže Jana Pavla II., či kolínský kardinál Joachim Meisner patří k významným hostům, kteří potvrdili svou účast na bohoslužbě se Svatým otcem Benediktem XVI. v Brně.

více informací »»» | 19. září 2009 | Martina Jandlová

Představení dětí z Misijních klubek

Na příjezd papeže Benedikta XVI. do ČR se připravují i spolupracovníci Papežských misijních děl, jejichž patronem je sám Svatý otec. Přijedou na setkání do Prahy, Brna a Staré Boleslavi. V rámci připravovaného programu papežské návštěvy v Brně 27.9. představí děti z brněnské Cyrilometodějské základní školy své misijní vystoupení.

více informací »»» | 19. září 2009 | Jiří Šlégr

Bangladéšský biskup navštíví ve dnech 25. září - 2. října 2009
Českou republiku

Nejvzdálenějším účastníkem papežské bohoslužby v Brně je bangladéšský biskup Paul Ponen Kubi C.S.C., který přijede do ČR již 25. září. Návštěva se uskuteční na základě pozvání národního ředitele Papežských misijních děl Česka, P. Jiřího Šlégra, který bude biskupa doprovázet. Protože dárci z naší vlasti již delší dobu podporují projekty Papežských misijních děl na pomoc chudým a trpícím lidem v Bangladéši, bude návštěva biskupa Ponen Kubi, který z Bangladéše pochází a místní situaci velice dobře rozumí, dobrou příležitostí k osobnímu setkání.

více informací »»» | 19. září 2009 | Jiří Šlégr

Zvony přijedou do Brna

V pondělí 21. září odpoledne budou do Brna dovezeny z Pasova tři nové zvony, které papež Benedikt XVI. požehná při své návštěvě jihomoravské metropole. Zvony budou vyloženy v Černovicích, odkud je koncem týdne přepraví do areálu v Tuřanech.

více informací »»» | 19. září 2009 | Martin Bejček

Jízdní řády posilových vlakových spojů a zvláštních vlakových spojů

V rubrice Organizační pokyny - Doprava jsou zveřejněny jízdní řády posilových vlakových spojů a zvláštních vlakových spojů.

více informací »»» | 19. září 2009 | Petra Chalupová

Dary veřejnosti Svatému otci

Kromě oficiálních darů, které Svatý otec v Brně obdrží od brněnského biskupa, hejtmana Jihomoravského kraje a primátora statutárního města Brna, bude papeži protřednictvím Apoštolské nunciatury v Praze předána také řada dárků od věřících. K dnešímu dni je na brněnském biskupství u Marie Stehlíkvé evidováno třináct dárků.

více informací »»» | 18. září 2009 | Martina Jandlová

Mimořádné termíny ke svátosti smíření

V posledních dnech přípravy, které zbývají do příjezdu Svatého otce do Brna, vyzývá brněnský biskup Vojtěch Cikrle věřící k možnosti nového začátku, k odpuštění, ke smíření, a nabízí prostřednictvím duchovních správců farností, aby věřící přijali svátost smíření (lidově zpověď).

více informací »»» | 18. září 2009 | Martina Jandlová

Generálka hudby pro Svatého otce v přímém přenosu na Proglasu

Radio ProglasRadio Proglasneděli 20. září odvysílá přímý přenos mše svaté z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, při níž zazní hudební doprovod připravený pro liturgii s papežem Benediktem XVI. následující neděli v areálu letiště v Brně-Tuřanech. Přenos začíná v 9 hodin. 

více informací »»» | 18. září 2009 | Martina Jandlová

Svaté přijímání při mši se Svatým otcem

Do každého sektoru v areálu mše svaté na letišti v Brně-Tuřanech přijde dostatek kněží a jáhnů podávat svaté přijímání. Doprovázet je bude asistence s velkým deštníkem v papežských barvách.

více informací »»» | 18. září 2009 | Vladimír Záleský

Téma papežovy návštěvy v Brně je NADĚJE,
symbolem jedenáctimetrová KOTVA

kotvaAutorem architektonického řešení areálu v Brně - Tuřanech je ing. arch Marek Štěpán, který ve svém řešení využil i bohatou symboliku. Protože je tématem návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně naděje, zvolil pro její viditelné vyjádření jedenáctimetrovou kotvu z jemné příhradoviny. Bude umístěna nedaleko hlavního pódia.

více informací »»» | 18. září 2009 | Martina Jandlová

Kříž bude vztyčen v Kapucínských zahradách

Dvanáctimetrový kříž, který je součástí slavnostní mše celebrované papežem Benediktem XVI. v Brně dne 27. září 2009, bude po ukončení návštěvy umístěn v Brně v Kapucínských zahradách, kde bude připomínat ojedinělou návštěvu papeže Benedikta XVI. v Brně.

více informací »»» | 18. září 2009 | Pavel Žára

Osobní dar brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho papeži Benediktu XVI. připomíná velkomoravskou dobu

Před zahájením bohoslužby na tuřanském letišti v Brně 27. 9. 2009 obdrží Svatý otec Benedikt XVI. z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho kopii závěsného křížku, který byl nalezen v blízkosti základů trojlodní baziliky z velkomoravské doby u obce Mikulčice nedaleko Hodonína.

více informací »»» | 17. září 2009 | Martina Jandlová | English version English version

Svatého otce Benedikta XVI. přivítají v brněnské diecézi kostelní zvony

V době příletu Svatého otce do České republiky (sobota 26.9.2009 v 11.30 hodin) a v době příletu Svatého otce do Brna (neděle 27.9.2009 v 9.20 hodin ) budou všude tam, kde je to technicky možné, zvonit kostelní zvony.

více informací »»» | 17. září 2009 | Martina Jandlová

Do Brna se chystá přeprava dvanáctimetrového kříže pro papežskou bohoslužbu

KřížVe středu proběhl kontrolní den v dílně MgA. J. Jandy - Kovářství Osik u Litmyšle, kam přijel také autor návrhu Ing. arch Marek Štěpán a zástupci brněnského biskupství.

více informací »»» | 16. září 2009 | Martina Jandlová

Dopravní zpravodajství Zelené vlny při návštěvě papeže

Zelená vlnaNávštěva papeže se dotkne dopravní situace v České republice. Český rozhlas 1 – Radiožurnál bude v místech, která papež navštíví. Zelená vlna bude přinášet pravidelné informace o provozu na dálnicích i silnicích, kudy projede papežský konvoj i návštěvníci jeho bohoslužeb. Upozorní na problematická místa a nabídne jejich objízdné trasy.

více informací »»» | 16. září 2009 | Petra Chalupová

Také biskupství vypravilo v souvislosti s papežskou návštěvou speciální „vlak“

VlakOd středy 16. září až do pátku 25. září můžete v centru města Brna potkat pojízdný vláček propagující návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v naší zemi. Papírový vláček s lokomotivou a dvěma vagóny je v barvách vatikánské vlajky (žluto-bílý) a jezdí s ním vždy tři mladí lidé.

více informací »»» | 16. září 2009 | Martina Jandlová

Ivo Krajíček přinese do Brna plastiku patronů katedrály na Petrově

Řezbář Ivo Krajíček z Letovic připutuje v neděli 20. září do Brna s plastikou patronů katedrály a brněnské diecéze - sv. Petra a Pavla. Přes poutní místa Sloup a Křtiny by měl dorazit v 16.00 hodin. Bude na něj čekat Marie Stehlíková, která má sochu na Petrově převzít jako jeho osobní dar pro Svatého otce.

více informací »»» | 15. září 2009 | Martina Jandlová

Jako památka na návštěvu Svatého otce v Brně jsou vyrobeny i tematické oplatky

OplatkyFirma Moravia připravila na počest návštěvy Svatého otce v Brně zajímavý suvenýr - oplatky. Na přední straně jim dominuje fotka Svatého otce a na druhé straně fotka katedrály sv. Petra a Pavla, dominanty jihomoravské metropole. Autorem fotografie je třebíčský děkan P. Jiří Dobeš. Oplatky budou nabízeny v příchutích oříškové a čokoládové.

více informací »»» | 15. září 2009 | Martina Jandlová

Prodejní stánky v areálu letiště nabízejí pestrý výběr

V neděli 27. září budou v areálu konání bohoslužby se Svatým otcem Benediktem XVI. umístěny rovněž prodejní stánky. Stánky v areálu budou dvojího určení: prodejní stánky a pastorační stánky.

více informací »»» | 15. září 2009 | Martina Jandlová

Generální zkouška bohoslužby s Katedrálním sborem Brno

První dva zvony jsou již připravenyBohoslužba se Svatým otcem bude sloužena v latině. V rámci programu před mší (v neděli 27. září od cca 8.40 do 8.50) je naplánován přímo v areálu mše svaté u letiště Brno-Tuřany nácvik společných odpovědí lidu. „Generálka“ latinské bohoslužby se 120 členným sborem proběhne při mši v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově týden před návštěvou Svatého otce - v neděli 20. září od 8.45 hodin.

více informací »»» | 15. září 2009 | Martina Jandlová

Papežova cesta po České republice na obrazovkách televize NOE

TV NoeNejen obyvatelé České republiky, ale i svět se pečlivě připravuje na příjezd Svatého otce, který svoji státní a pastorační návštěvu vykoná od soboty 26.  do pondělí 28. září 2009. Papež Benedikt XVI. navštíví Prahu, Brno a Starou Boleslav. Televize Noe se bude snažit, aby byla u každého významného a důležitého okamžiku Svatého otce, a mohla tak přinést na obrazovku ty nejaktuálnější a nejzajímavější momenty.

více informací »»» | 15. září 2009 | Martina Urbanová

Papež Benedikt XVI. a přenosy na televizi NOE

TV NoeTelevize Noe bude přinášet divákům nevšední zážitky z apoštolské cesty Svatého otce po České republice. V sedmi vstupech Studia Benedikt představí celou cestu papeže Benedikta XVI.

více informací »»» | 15. září 2009 | Martina Urbanová

První dva zvony jsou již připraveny

První dva zvony jsou již připravenyVe čtvrtek 10. 9. 2009 byly v pasovské zvonárně Rudolfa Pernera odlity první dva ze tří nových zvonů, které má při návštěvě Brna v neděli 27. 9. 2009 požehnat Svatý otec Benedikt XVI. Po odlití a očištění jsou zvony již připraveny. Zvony Panny Marie a sv. Alžběty jsou určeny pro kapli kláštera sester alžbětinek v Brně.

více informací »»» | 15. září 2009 | Martin Bejček

Místenky na bohoslužbu s papežem jsou zdarma, pozor na podvodníky

Místenky, které se se v těchto dnech rozesílají pro přihlášené poutníky na mši se Svatým otcem Benediktem XVI. v Brně, jsou ZDARMA. Slouží především pro lepší orientaci poutníků na ploše v areálu tuřanského letiště, je jich dostatečné množství a dostane se i na ty, kteří se rozhodnout přijet do Brna až na poslední chvíli. Vzhledem k tomu, že Biskupství brněnské zaznamenalo první signály s podvodnicí, která se místenky snažila nabízet k prodeji, opět ujišťuje veřejnost, že místenky jsou připraveny s velkou rezervou pro každého, kdo bude mít zájem a jsou zdarma!

více informací »»» | 14. září 2009 | Martina Jandlová

Fotogalerie - stavba baldachýnu

FotogalerieV rubrice Fotogalerie si můžete prohlédnout fotografie z aktuálního průběhu stavebních prací v areálu bohoslužby v Brně-Tuřanech.
Ve dnech 12.-13. září se stavěl baldachýn, pod kterým bude umístěno pódium.

více informací »»» | 14. září 2009 | Martina Jandlová

Víš, za jak dlouho zahájí Svatý otec bohoslužbu v Brně?

Na internetových stránkách brněnského biskupství byl čtrnáct dní před příjezdem Svatého otce do jihomoravské metropole umístěn unikátní měřič. Na minutu přesně odpočítává čas, který zbývá do chvíle, kdy papež zahájí na tuřanském letišti svou historicky první bohoslužbu v brněnské diecézi (27.9.2009 v 10.00).
Kolik zbývá právě teď?

více informací »»» | 14. září 2009 | Martina Jandlová

Vatikán a Česko očima diplomata

Radio ProglasVatikán a Česko očima diplomata je název pořadu, který v souvislosti s návštěvou Svatého otce v ČR připravilo Radio Proglas na čtvrtek 17. září ve 22.00 hodin.

více informací »»» | 10. září 2009 | Martina Jandlová

Beseda s biskupem Paulem Ponen Kubi z Bangladéše

Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích pořádá v neděli 27. září 2009 v 19 hodin v oratoři kostela besedu s biskupem Paulem Ponen Kubi C.S.C. z Bangladéše, který bude ten den přítomen mši svaté s papežem Benediktem XVI. a bude v Brně hostem z nejvzdálenější země.

více informací »»» | 10. září 2009 | Petra Chalupová

Vysokoškoláci píšou papeži Benediktu XVI.

Také Vysokoškolské katolické hnutí Brno a Vysokoškolské katolické hnutí ČR se připravují na návštěvu papeže Benedikta XVI. v Česku. Studenti se zapojují do dobrovolné pomoci při organizaci jednotlivých bodů jejího programu, připojili se také k modlitbě novény, která je vyvrcholením duchovní přípravy na příjezd Svatého otce. Zástupci celorepublikového sdružení VKH ČR zaslali Svatému otci dopis, v němž vyjádřili radost z jeho blížícího se příjezdu.

více informací »»» | 09. září 2009 | Lenka Kolaříková

Vysokoškolské hnutí píše médiím

Také Vysokoškolské katolické hnutí Brno a Vysokoškolské katolické hnutí ČR se připravují na návštěvu papeže Benedikta XVI. v Česku. Studenti se zapojují do dobrovolné pomoci při organizaci jednotlivých bodů jejího programu, připojili se také k modlitbě novény, která je vyvrcholením duchovní přípravy na příjezd Svatého otce. Studentská rada VKH Brno zároveň vyzývá česká média, aby vhodně informovala o průběhu celé akce.

více informací »»» | 09. září 2009 | Lenka Kolaříková

Ozvěna papežské SMSky

Přihlásila jsem se k odběru sms s citáty Svatého otce – dnes (5. září 2009) byl první den, kdy tato služba funguje...

více informací »»» | 09. září 2009 | Maria Mlada Ondrášová

Pořad Pohovka na Rádiu7 se bude věnovat Koncertu naděje a skupině Arka Noego

Ve čtvrtek 17. 9. od 20 hodin a v repríze v úterý 22. 9. od 15 hodin vysílá Rádio7 (www.radio7.cz) pořad Pohovka, který se bude tentokrát věnovat Koncertu naděje a skupině Arka Noego.

více informací »»» | 09. září 2009 | Jan Pavlíček

Výstava fotografií Cesty Benedikta XVI.

Vernisáž Diecézní muzeum připravilo v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla výstavu CESTY BENEDIKTA XVI. – fotografie Christoph Hurnaus.
Výstava byla zahájena v neděli 6. 9. 2009 po mši svaté v 10 hodin.
Fotogalerie ze zahájení.

více informací »»» | 09. září 2009 | Petra Chalupová

Konference „Proč jede papež do Brna?“

Mladí křesťanští demokraté a Moravskoslezská křesťanská akademie pořádají 19. září 2009 konferenci s názevm „Proč jede papež do Brna?“

více informací »»» | 07. září 2009 | Martina Jandlová

Novéna před návštěvou Svatého otce na vlnách Radia Proglas

Radio ProglasPodle vyhlášení biskupů českých a moravských diecézí zahajují věřící od 8.
září novénu před návštěvou Svatého otce. Také na vlnách Radia Proglas bude možné připojit se ke společné modlitbě, a to každý den v rámci modlitby Anděl Páně ve 12:00 hodin.

více informací »»» | 07. září 2009 | Michal Giacintov

Ve farnosti Žďár nad Sázavou vystoupí Pavel Jajtner

Bývalý velvyslanec České republiky ve Vatikánu ( v letech 2003-2008), Ing. Pavel Jajtner, bude v pátek 18.9.2009 v 19.00 hodin přednášet v kostele sv.  Prokopa ve Žďáru nad Sázavou na téma „Svatý otec Benedikt XVI., osobnost a dílo“.

více informací »»» | 07. září 2009 | Tomáš Holý

Dva radiotelegrafisté z  Brněnska propagují návštěvu papeže Benedikta XVI. v České republice

Dva radiotelegrafisté z Brněnska přestali krátkodobě používat volací znaky svých amatérských radiostanic OK5MM (operátor Ing. Vít Kotrba) a OK2BEW (operátor Karel Pažourek) a u Českého radiokomunikačního úřadu si vyžádali na celý měsíc září 2009 mimořádné volací znaky OL16BND a OL16B.

více informací »»» | 07. září 2009 | Martina Jandlová

PEXESO Benedikt XVI. v ČR

PexesoBiskupství brněnské připravilo k návštěvě Benedikta XVI. speciální pexeso, které potěší nejen děti, ale i mnohé dospělé. Hra obsahuje 24 obrázků tematicky spojených s osobností papeže Benedikta XVI., s jeho úřadem a s místy, která Svatý otec v ČR navštíví.

více informací »»» | 04. září 2009 | Marie Špačková

Publikace k přípravě na návštěvu Svatého otce v IKC Petrov

Pro duchovní přípravu na návštěvu Svatého otce jsou k dispozici na Informačním kontaktním centru Petrov (Petrov 1, Brno) brožurky "Připravme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI.".

více informací »»» | 04. září 2009 | Petra Chalupová

Encyklika Spe Salvi na vlnách Radia Proglas

Radio ProglasRadio Proglas se pravidelně věnuje návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice, ve všední dny vždy od 15:05 představuje některý ze spisů Benedikta XVI.

více informací »»» | 03. září 2009 | Michal Giacintov

DENNĚ SMS OD PAPEŽE

Biskupství brněnské připravilo projekt nazvaný „Denně SMS od papeže“. Jednotlivci, kteří se zajímají o osobnost Benedikta XVI. a chtějí se připravit a „naladit“ na jeho návštěvu v ČR, mohou každý den dostat jednu myšlenku Svatého otce prostřednictvím SMS, a to od 5. do 25. září 2009 včetně.

více informací »»» | 03. září 2009 | Marie Špačková

On-line rozhovor o papežských bohoslužbách

Na otázky návštěvníků webu cirkev.cz bude ve středu 9.9.2009 od 17.00 do 18.00 hodin odpovídat P. Edward Daleng, který je v římské diecézi zodpovědný za přípravu liturgických předmětů pro papežské bohoslužby. Zde můžete pokládat otázky.

více informací »»» | 03. září 2009 | Jiří Gračka

Přípravy na odlití nového zvonu na památku apoštolské návštěvy Brna jsou u svého konce

ZvonNadační fond Campianus připravuje na historicky první apoštolskou návštěvu města Brna papeže Benedikta XVI. v neděli 27. 9. 2009 tři nové zvony, které budou Svatým otcem požehnány při bohoslužbě na tuřanském letišti.

více informací »»» | 02. září 2009 | Martin Bejček

Knihovnička Radia Proglas nabízí výběr z díla Svatého otce Benedikta XVI.

Radio ProglasVe své pravidelné nedělní "Knihovničce" ve 13.20 hodin představí Radio Proglas v neděli 6. září 2009 publikaci: „Evropa a její základy dnes a zítra“. Autorem je Joseph Ratzinger, současný Svatý otec Benedikt XVI. Úvahy dnešního papeže o duchovních kořenech našeho světadílu připravila Marie Blažková.

více informací »»» | 02. září 2009 | Michal Giacintov

Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce

NovénaJako součást duchovní přípravy na návštěvu papeže Benedikta XVI. v naší zemi nechali biskupové Čech, Moravy a Slezska připravit brožuru s modlitbou novény – devítidenní pobožnosti. Její plný text naleznete v příloze článku a rubrice Ke stažení.

více informací »»» | 01. září 2009 | Jiří Gračka

Vztah státu a církve v letech 1945-1989 na vlnách Radia Proglas

Radio ProglasVe čtvrtek 3. září 2009 ve 22.00 hodin nabídne vysílání Radia Proglas pořad pražského studia Kristián nazvaný „Vztah státu a církve v letech 1945-1989“.

více informací »»» | 01. září 2009 | Michal Giacintov

Na biskupství připravují rozeslání místenek a brožur

Na biskupství připravují rozeslání místenek a brožurV těchto dnech připravují dobrovolníci pod vedením RNDr. Josefa Gerbricha z brněnského biskupství k rozeslání desítky tisíc brožur ke mši s papežem Benediktem XVI. v Brně.
Přesně sto deset tisíc jich bylo minulý týden přivezeno z tiskárny a v těchto dnech se připravují balíčky k rozeslání poutníkům z celé republiky.

více informací »»» | 31. srpna 2009 | Martina Jandlová

Mládež ČR prožije celý víkend se Svatým otcem

Mládež, ale nejenom mládež, z celé České republiky má jedinečnou možnost prožít celý víkend se Svatým otcem Benediktem XVI.

více informací »»» | 27. srpna 2009 | Jan Pavlíček

V Radiu Proglas zazní písně ke mši se Svatým otcem Benediktem XVI.

Radio ProglasPátek 4. září a dále 10., 15., 17. a 22. září 2009. To jsou dny, ve kterých Radio Proglas přenáší mše svaté z kostela sv. Augustina v Brně, při nichž zazní ordinarium a písně vybrané ke společné liturgii se Svatým otcem, kterou bude sloužit 27. září 2009 na brněnském letišti v Tuřanech.

více informací »»» | 27. srpna 2009 | Michal Giacintov

Na „Koncertu naděje“ vystoupí i Svítání

Radio ProglasKoncert naděje se uskuteční v sobotu 26. září 2009 od 18. 00 hodin na letišti v Brně Tuřanech, v blízkosti hlavního podia při návštěvě papeže Benedikta XVI. Jako první se na podiu představí česká kapela Svítání.

více informací »»» | 27. srpna 2009 | Jan Pavlíček

Tisková konference k dopravním a technickým otázkám před bohoslužbou Svatého otce v Brně

Tisková konference věnovaná řešení dopravních a organizačních záležitostí souvisejících s návštěvou Svatého otce Benedikta XVI. v Brně v neděli 27.9.2009 se za přítomností zástupců kooperujících organizací koná v pátek 4. září 2009 v 9.00 hodin v budově Petrov 2.

více informací »»» | 26. srpna 2009 | Martina Jandlová

Statistické údaje o katolické církvi v České republice

Zpráva Tiskového střediska České biskupské konference (více zde)

více informací »»» | 25. srpna 2009 | Martina Jandlová

Eucharistické misky požehná ve Žďáru nad Sázavou brněnský biskup Vojtěch Cikrle

Pro bohoslužbu Svatého otce Benedikta XVI. v Brně počítají organizátoři s pěti sty kněžími, kteří budou - doprovázení asistencí - podávat svaté přijímání v jednotlivých sektorech.

více informací »»» | 25. srpna 2009 | Martina Jandlová

Na mši se Svatým otcem Benediktem XVI. v Brně je možné pozvat i elektronickou pohlednicí

Chcete pozvat své známé a přátele do Brna na papežskou mši? Jednou z možností je využití elektronické pohlednice, kterou nabízejí internetové stránky brněnského biskupství.

více informací »»» | 20. srpna 2009 | Martina Jandlová

Pořady Náboženské redakce Českého rozhlasu 6 k návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice

Aktuální informace o pořadech vysílaných Českým rozhlasem při příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. najdete na našich stránkách www.nabozenstvi.info

více informací »»» | 18. srpna 2009 | Martina Jandlová

Na bohoslužbu do Brna přijede i biskup z Bangladéše

Zatím nejvzdálenější host, který přijede do Brna na bohoslužbu se Svatým otcem Benediktem XVI. je bangladéšský biskup Paul Ponen Kubi C.S.C.

více informací »»» | 18. srpna 2009 | Martina Jandlová

Nevím, zda vím, co je to zázrak

„Nevím, zda vím, co je to zázrak.“
Slovo generálního vikáře brněnské diecéze Jiřího Mikuláška

více informací »»» | 18. srpna 2009 | Mons. Jiří Mikulášek

Svatý otec požehná v Brně základní kameny pro novostavby chrámů

Organizační záležitosti týkající se základních kamenů pro církevní stavby nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, má na starosti R.D. Milan Vavro z přípravného týmu pro liturgii. 

více informací »»» | 18. srpna 2009 | Martina Jandlová

Dar mládeže Svatému otci Benediktu XVI. ve Staré Boleslavi

Mladí lidé České republiky připravují pro papeže Benedikta XVI. dva dárky.
První symbolický dar je fotokniha ze života mladých křesťanů v České republice. Budou v ní shromážděny fotografie z diecézí, komunit a řádů a také z velkých celostátních setkání mládeže, která pořádá Sekce pro mládež ČBK.

více informací »»» | 17. srpna 2009 | Martina Jandlová

V Brně zazní Koncert naděje

Biskupství brněnské připravilo v souvislosti s návštěvou Svatého otce Benedita XVI. v Brně Koncert naděje.

více informací »»» | 17. srpna 2009 | Martina Jandlová

Režisér Jiří Strach promluví v Brně o naději

Režisér Jiří Strach, známý jako „Lotrando“ ze známé pohádky Lotrando a Zubejda, je jeden z hostů, kteří vystoupí v dopoledním programu před bohoslužbou Svatého otce Benedikta XVI. v Brně v neděli 27.9.2009.

více informací »»» | 17. srpna 2009 | Martina Jandlová

Do Brna se chystá již sedmdesát tisíc poutníků

K datu 8. 8. 2009 bylo jen z brněnské diecéze přihlášeno na papežovu mši do Brna cca 38 tisíc poutníků.

více informací »»» | 17. srpna 2009 | Martina Jandlová

Novéna k přípravě na setkání se Svatým otcem

V rámci intenzivní duchovní přípravy před příjezdem Svatého otce bude českými a moravskými biskupy vyhlášena novéna (viz 5. pastýřský list biskupů ČR v příloze ACEB 07/2009, který bude čten při nedělních bohoslužbách 6. září 2009).

více informací »»» | 17. srpna 2009 | Martina Jandlová

Česká televize nabídne přímé přenosy z návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice

Česká televize se bude ve své programové nabídce intenzivně věnovat návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice.

více informací »»» | 17. srpna 2009 | Martina Jandlová

Žluto-bílé deštníky budou v sektorech tuřanského letiště sloužit jako orientační body

Žďárský farář Vladimír Záleský z přípravného týmu pro liturgii vysvětluje využití deštníků v sektorech areálu bohoslužby se Svatým otcem Benediktem XVI.

 

více informací »»» | 13. srpna 2009 | Martina Jandlová

Ornáty pro biskupy v Brně ušili v Polsku

Na mši s papežem Benediktem XVI. v Brně očekávají organizátoři účast asi 40 biskupů, pro něž byl ušit jednotný ornát. Zatím nejvzdálenější host je biskup Paul Ponen Kubi (nar. 1956) z Bangladéše, diecéze Mymensingh.

více informací »»» | 13. srpna 2009 | Martina Jandlová

Kostel ve Šlapanicích u Brna nabídne poutníkům noční bdění

Při své návštěvě Brna Svatý otec Benedikt XVI. „vstoupí“ také na území města Šlapanice u Brna, která hraničí s tuřanským letištěm. Proto se i zdejší farní úřad aktivně zapojuje do duchovní přípravy.

 

více informací »»» | 13. srpna 2009 | Martina Jandlová

Pastýřské listy českých a moravských biskupů

Biskupové moravských a českých diecézí zveřejnili v souvislosti s návštěvou Svatého otce v České republice čtyři pastýřské listy (zatím poslední vyslechli věřící celé republiky v neděli 9.8.2009).

více informací »»» | 13. srpna 2009 | Martina Jandlová

Radio Proglas se Svatým otcem Benediktem XVI.

Radio Proglas se pravidelně věnuje návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice.

V pondělí, ve středu a v sobotu od 15.50 do 15.55 hodin vysílá zpravodajskou relaci - Za papežem s Proglasem.
Každý všední den v čase 15.05-15.30 hodin jsou čteny texty z dokumentů Benedikta XVI. Relace nese název Ze spisů Benedikta XVI.

více informací »»» | 13. srpna 2009 | Martina Jandlová

Tisková konference o programu před bohoslužbou Svatého otce v Brně

Tisková konference věnovaná programu před bohoslužbou Svatého otce v Brně v neděli 27.9. 2009 se koná ve čtvrtek 13. srpna 2009 v 9.00 hodin v prostorách brněnského biskupství Petrov 2.

více informací »»» | 13. srpna 2009 | Martina Jandlová

Na počest Svatého otce Benedikta XVI. zazní v Brně Janáčkova Sinfonietta

Na hudebním doprovodu bohoslužby papeže Benedikta XVI. v Brně v neděli 27.9.2009 se bude podílet 120 členný Katedrální smíšený sbor Brno, 16 členný žesťový orchestr, 16 členná Svatomichalská gregoriánská schola s uměleckým vedoucím Josefem Gerbrichem, houslista Pavel Kyncl, tenoristé Ondřej Múčka a Petr Levíček, varhaník David Postránecký. Hudební nastudování povede a dirigentem bude Petr Kolař.

více informací »»» | 13. srpna 2009 | Martina Jandlová

Před bohoslužbou s papežem Benediktem XVI. v Brně zahraje i Hradišťan

Téma návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně je „NADĚJE“. V tomto duchu se ponese i program před zahájením bohoslužby v neděli 27.9.2009.
Již v sobotu 26.9. od 18.00 do 20.30 hodin ale rozezvučí stanové městečko nedaleko areálu konání bohoslužby na tuřanském letišti KONCERT NADĚJE.

více informací »»» | 13. srpna 2009 | Martina Jandlová

Tuřany se připravují na návštěvu Svatého otce

Kaple v TuřanechSlavnostní zvonění všemi zvony v předvečer bohoslužby, slavnostní fanfáry trub a lesních rohů u kaple Zjevení v areálu kostela a požehnání na cestu poutníkům u oltáře mariánského poutního kostela v Brně-Tuřanech. Tak se v předvečer konání připravuje na návštěvu Svatého otce v Brně tuřanská farnost, jejíž Madona ozdobí pódium, na němž bude papež Benedikt XVI. slavit bohoslužbu v neděli 27.9.2009. Kostel bude v sobotu 26.9. otevřen do 22 hodin.

více informací »»» | 13. srpna 2009 | Martina Jandlová