Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

O baldachýnu

Baldachýn s jemnou křivkou zakrývající ve dvanáctimetrové výšce pódium Sv.otce v Brně je čistě bílý. Baldachýn, jako tisíce let starý archetyp zastřešení, je vybrán záměrně pro svůj konzervativní a jasný tvar připomínající nebeskou klenbu. Byl používán po celé Evropě i za jejími hranicemi. Je symbolickým odkazem ke stanovému obydlí či stanu, který v biblických dějinách hraje důležitou roli a je i nesčetněkrát zmiňován v Bibli samotné. Baldachýn u letiště je však velmi jednoduché formy a moderního ztvárnění.

Konstrukce baldachýnu je technicky unikátní. Tvoří ji předepnutá membrána na ocelové prostorové konstrukci s extrémně nízkou tloušťkou. Tato tloušťka je z pohledu diváků nepostřehnutelná. Membrána je svařena do 1 kusu úctyhodného rozměru 25x17 m a na kratších stranách předepnuta nerezovými lany. Sváry membrány jsou úhlopříčné ve shodě s úhlem jednotlivých sektorů areálu. Tuto membránu tvoří vysokopevnostní PES tkanina, potažená povlakem PVC a zalakovaná akrylovým lakem s ochranou proti UV záření – její pevnost je cca 6 tun/metr šířky. Hmotnost celého zastřešení je 9,5 tuny, z toho 450 kg váží membrána.Tvar membrány a statický výpočet byl vytvořen pomocí speciálního softwaru tak, aby odolával tlaku 100km vichřice.

Podpůrná konstrukce membrány je tvořena čtyřmi ocelovými sloupy a šikmými nosníky s převislými konci. Jsou z trojúhelníkové příhradoviny, obaleny kruhovým kartónovým bedněním. Stabilizace celého systému je zajištěna pomocí kotevních táhel s rektifikací. Ty jsou kotveny do terénu zaráženými pilotami hloubky cca 3 m. Tyto piloty jsou demontovatelné a budou po skončení akce vytaženy. Základy pod sloupy jsou na roznášecí ocelové desce. Celkové množství použitého železa včetně základů je 17 tun.

Autorem architektonického návrhu je Marek Štěpán, na technickém řešení spolupracovalo sdružení pro realizace membránové architektury ARCHTEX / KONTIS a specialisté na statiku ocelových konstrukcí z firmy EXCON. Zakládání řešila firma Statical. Tyto firmy také zajištují realizaci zastřešení pódia. Investorem zastřešení je Biskupství Brněnské.

Ing. arch. Marek Štěpán