Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Letiště Brno-Tuřany

Historie letišť v Brně

Letiště Brno-TuřanyHistorie brněnských letišť začíná v roce 1923, kdy se o zřízení státního letiště začalo zajímat ministerstvo veřejných prací. Jako nejvýhodnější byl nakonec vybrán katastr Černovic.


Dne 23. května 1926 přistálo na tomto letišti první letadlo Farman-Goliath pro 12 cestujících. Následujícího dne odpoledne přilétlo z Prahy letadlo De Havilland, imatrikulační značky L-BAHE, se čtyřmi cestujícími. Tento den je považován za zahájení letecké dopravy do Brna.

Již v následujícím roce začala pravidelná přeprava pošty na trati Brno-Gliwice-Wrocław-Berlín a Brno-Vídeň. V letech 1927-1930 se zvyšuje význam letecké dopravy do jihomoravské metropole. Brno má spojení s Prahou, Bratislavou, Košicemi, Zlínem, Piešťanami, Užhorodem, Kluží, Bukureští, Sarajevem a Záhřebem. Po důsledcích hospodářské krize, která se začíná projevovat od roku 1931, dochází v r. 1935 ke zrušení zahraničních linek z politických důvodů a brněnské letiště, jehož provoz byl po Praze vždy největší, upadá na významu a ustupuje až na třetí místo za Bratislavu. V r. 1939 přichází okupace, která ukončila první etapu letecké dopravy v Brně.

V poválečných letech dochází k obnovení pravidelného spojení s Prahou a později i s ostatními městy tehdejší republiky. S příchodem nové letadlové techniky přestává travnaté letiště v Černovicích vyhovovat. Ještě před válkou Zemský úřad v Brně jednal o zřízení nového letiště v oblasti obce Tuřany. Brno pro svoji výhodnou polohu mělo plnit významnou úlohu ve všech leteckých spojích a současně také jako záložní letiště pro Prahu a Bratislavu. Výstavba nového letiště, která byla financována Hlavní správou civilního letectví, začala až po roce 1950. V roce 1967 byla vybudována nová odbavovací hala a v roce 1972 začaly práce na rozšíření stávajícího letiště. Od 1. ledna 1982 bylo letiště předáno do správy ministerstva obrany. V tomto období probíhal civilní letecký provoz pouze v době konání veletrhů. V r. 1986 byla dokončena přístavba odbavovací haly a souvisejících objektů. Na základě zvyšujícího se zájmu o letiště Brno - Tuřany pro mezinárodní lety byl v roce 1989 udělen letišti statut veřejného mezinárodního civilního letiště.


Další informace: www.airport-brno.cz

 

Některé události z historie letiště Brno-Tuřany v datech

1946: přijato rozhodnutí o stavbě nového letiště v Brně v lokalitě Tuřany

1954: uvedeno do provozu jako státní letiště s vojenským provozem

1958: oficiální zahájení civilního provozu na vzletové a přistávací dráze (VPD) délky 2000 m

1965-1970: dosahovány největší výkony v pravidelné vnitrostátní dopravě (vzhledem k neexistenci kvalitní a rychlé pozemní dopravy zajišťovaly Československé aerolinie spojení do Košic, Sliače, Bratislavy, Ostravy, Holešova, Prahy, Karlových Varů)

1967: vybudována nová odbavovací hala, instalován systém přesných přibližovacích majáků ILS

1978: VPD prodloužena na 2650 m

1986: rozšířena odbavovací budova

1982-1992: letiště ve správě Ministerstva obrany

1991: ukončení vojenského provozu

1992: Česká správa letišť přebírá letiště od Ministerstva obrany, v srpnu je obdrženo povolení k provozu veřejné mezinárodní dopravy, letiště zahajuje civilní provoz po několika letech útlumu

1997: v květnu se konal první Letecký den v novodobé historii letiště, v roce 2002 se uskutečnil 6. ročník leteckého dne Velitele vzdušných sil AČR

2000: zahájení provozu pravidelné dopravy, společný projekt města Brna, BVV a ČSA na lince Praha-Brno. Provoz byl ukončen k 30. březnu 2001

2002: od 1. července 2002 zahájila provozování letiště společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., která byla založena za účelem provozování a rozvoje letiště Brno-Tuřany, majetek letiště zůstává v majetku státu

2004: od 1. července 2004 přechází letiště do vlastnictví Jihomoravského kraje, LETIŠTĚ BRNO a.s. je nadále provozovatelem