Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Architektonická koncepce areálu

autor návrhu: Ing. arch. Marek Štěpán


Na pozemky před brněnským letištěm Brno-Tuřany je rozprostřen obrovský koberec. Stejně jako v místnosti i de zabydluje kus prostoru, jen v jiném měřítku – v měřítku zdejší krajiny. Tento exaktně vytýčený obdélník o stranách necelé poloviny kilometru je protkán sítí úhlopříčných cest, které tvoří jeho dekor. Z pohledu z letadla tak vypadá areál pro mši se Svatým otce Benediktem XVI. jako veliký koberec s úhlopříčným vzorem.

Toto uspořádání má několik důvodů, např.polohu stávající cesty, která byla začleněna do tkaniva cest. Dalším je orientace ke světovým stranám - účastníci budou otočeni směrem k východu apod. Celý areál je skoro přesně orientován ke světovým stranám.

Zvláštní a symbolickou roli v nástupu do areálu hraje stará boží muka v záhybu cesty v severozápadním rohu areálu. Ukazuje na drobný podíl každého jedince na cestě víry v čase. Člověk, který ji kdysi stavěl, jistě netušil jaká událost se zde v budoucnosti odehraje.

Tato stará stavbička je začátkem hlavní, symbolické osy areálem. Na druhém konci osy je umístěna několikametrová kotva – symbol naděje a zároveň symbol papežské návštěvy v Brně. Tato osa boží muka - kotva (viz obr. 3) vyjadřuje spojení mezi generacemi.

Přístupové cesty do areálu jsou od severu a západu po místní zpevněné komunikaci.Účastníci se budou na místo konání mše dopravovat od západu kyvadlovou autobusovou dopravou, od severu pěšky. Při těchto komunikacích jsou umístěna velká informační centra.

Celý areál je navržen pro 150 000 účastníků. Sytém úhlopříčných cest vytváří jednotlivé kosočtverečné sektory, každý pro cca 6000 účastníků a s vlastním infostánkem. Na východní straně areálu je jeho těžiště – pódium pro Svatého otce, kde bude sloužit papež Benedikt XVI. mši. Před pódiem je v půlkruhovém segmentu uspořádán VIP sektor.

Pódium pro Svatého otce je čistě bílé, zastřešené baldachýnem. Baldachýn , jako tisíce let starý archetyp zastřešení, je vybrán záměrně pro svůj konzervativní a jasný tvar. Byl používán po celé Evropě i za jejími hranicemi.

Areál papežské návštěvy

Baldachýn u letiště je však velmi jednoduché formy a moderního ztvárnění. Konstrukce baldachýnu je technicky velmi unikátní membránovou konstrukcí. Pódium je orientováno na západ a je rozděleno do tří výškových úrovní a zpřístupněno čtyřmi schodišti. Má rozměr 26 x 22 m a výšku 12 m. Na pódiu bude Svatý otec, jeho koncelebranti a desítky biskupů. Je zde umístěn liturgický mobiliář krémové barvy.

V přední části bude umístěna socha P. Marie Tuřanské, nejstarší socha tohoto typu v Brně a zároveň „místní“ – areál je na katastru Tuřan. Kolem pódia je vytýčen kruh, který naznačuje výjimečnosti ostavení tohoto místa v areálu. Vedle pódia je umístěn veliký dřevěný kříž.

Kromě pódia pro Svatého otce je na východní hraně areálu umístěno hudební pódium, kde bude velký sbor, orchestr a schola. Zároveň zde bude probíhat program před mší. Zázemí areálu je umístěno ve velkých bílých stanech. Celý areál je doplněn na severní straně stanovým městečkem a na západní rezervní plochou a samozřejmě nezbytným hygienickým zázemím.