Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Vozíčkáři

Organizační pokyny

Vozíčkáři a jejich doprovod byli registrováni a obdrží místenky, které je opravňují ke vstupu do předního vyhrazeného sektoru V6 a na parkoviště pro vozíčkáře. Místenka s hologramem a označením VOZÍČKÁŘ je pro jednu osobu a je nepřenosná. Vstup do sektoru V6 bude přes bezpečnostní magnetické rámy u kotvy (vstup B na zadní straně místenky), kde bude také kontrolována totožnost. Nezapomeňte si s sebou vzít platný doklad totožnosti, který jste uvedli v dotazníku. Z důvodu rychlého průchodu bezpečnostními rámy neberte s sebou zbytečné kovové předměty.
Prosím o sdělení na e-mail jirkaslavik@volny.cz nebo na mobil (postačí SMS) 604 703 611, zda jste materiály obdrželi v pořádku, s potvrzením Vaší účasti či omluvou neúčasti do 15. 9. 2009.
Areál u letiště v Brno-Tuřany bude otevřen od 4.00 hodin ráno. Na místence je uveden čas, do kdy se máte do sektoru dostavit. Pozdější příchod může způsobit organizační komplikace. Prostor podléhající bezpečnostní kontrole se uzavírá v 9.30 hodin bez výjimky, proto je nutné být na místě včas. Pro doprovod je vyhrazena jedna židle umístěná za poutníkem na vozíčku. Nedaleko od sektoru V6 budou k dispozici WC pro vozíčkáře.

Doprava

V brožuře na zadních stranách najdete plán příjezdových tras a parkovišť a přehlednou mapu areálu. Při příjezdu osobním autem použijte parkoviště pro vozíčkáře a odtud pokračujte kyvadlovou MHD, která vás dopraví k letištní hale. Kyvadlovou dopravu vozíčkářů budou zajišťovat speciální autobusy se zvedací plošinou, z parkoviště pro vozíčkáře začnou jezdit ve 4 hodiny ráno a následně podle potřeby a pokynů dispečerů.
Po výstupu z kyvadlové dopravy pokračujte po silnici směrem k božím mukám (zatáčce u vstupu do areálu), zabočte na centrální asfaltovou cestu směřující ke kotvě (po ose areálu), kde je vstup do sektoru V6.
Ti, kteří přijedou autobusem a zaparkují na dálnici, musí společně s ostatními věřícími přijít po silnici do prostoru vstupu do areálu (pěší trasa 1,5 až 3,5 km).
Od hlavního nádraží v Brně k letišti Brno-Tuřany pojede linka příležitostné dopravy s označením „C“. Počínaje 4. hodinou ranní každých 15 minut bude dopravu na této lince zajišťovat nízkopodlažní autobus. Tyto autobusy mohou využít především vozíčkáři, rodiče s kočárky, tělesně postižení a starší občané.

Další dopravní informace najdete zde.

Kontakt

Pro zajištění případné pomoci bude u vstupu do sektoru V6 k dispozici koordinátor Ing. Jiří Slavík. Veškeré dotazy směřujte na něj.
Mobil: 604 703 611
E-mail: jirkaslavik@volny.cz (do pátku 25. září)