Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Pořadatelé - dobrovolníci

Zájemci o pomoc při přípravách a organizaci papežské návštěvy v Brně se mohou hlásit prostřednictvím kněze ve své farnosti.
Dobrovolníky eviduje Pastorační středisko brněnské diecéze. Pro přihlášení je potřeba nejprve kontaktovat kněze ve farnosti, kde bydlíte. Kněz pak odešle přihlášku s osobními a kontaktními údaji na Pastorační středisko.
Další organizace, které evidují a přihlašují dobrovolníky, jsou např. Orel nebo Skaut. Tuto možnost doporučujeme, pokud jste členem některé z těchto organizací.
Předpokládá se, že dobrovolníci začnou sloužit v neděli 27. září již od 4 hodin ráno a budou svoji službu končit až kolem 16 hodin odpoledne. Je to například příležitost pro mnohé mladé a také pro lidi ve středním věku. Dobře, prosím, zvažte, kdo je pro tuto službu vhodný a také kdo zvládne odpovídající fyzické a psychické nasazení.
Podrobné informace jsou dobrovolníkům průběžně sdělovány na e-mail, který uvedli při přihlášení.  Prosíme přihlášené dobrovolníky, aby si uvolnili místo ve svých e-mailových schránkách, neboť se e-maily s důležitými informacemi často vracejí jako nedoručitelné právě z důvodu zaplněné schránky.

Úkoly pořadatelů při zajištění návštěvy papeže v Brně

Všeobecné:

 1. Znát přesně svůj úkol a být včas na svém místě.
 2. Chovat se uctivě a slušně a zároveň nekompromisně plnit svůj úkol.
 3. Znát svého vedoucího.
 4. Mít k dispozici mobil a znát číslo svého vedoucího.
 5. Mít stále na sobě reflexní vestu a kartu s označením „pořadatel “.
 6. Vytvořit vzájemně zastupitelné dvojice pořadatelů.
 7. Mít u sebe mapu areálu.
 8. Získat dopředu co nejvíce informací, aby je bylo možné sdělit a pomoci účastníkům (rozmístění sektorů, cesta do sektorů, místa pro WC, co je v infostánku, program akce, lékařská služba, ztracené děti, lidé bez místenky…).
 9. Při dočasném vzdálení se ze svého místa informovat kolegu nebo vedoucího.
 10. Být připraven na fyzickou i psychickou zátěž.

Specifické: podle jednotlivých úseků

A / vstup do areálu

 1. Být k dispozici pro informace – nasměrovat, ukázat, vysvětlit
 2. Mít základní jazykové vybavení ( anglicky, německy )
 3. Mít k dispozici megafon – krizové situace

B / sektory

 1. Kontrolovat při vstupu místenky – více pořadatelů u každého vstupu
 2. Hlídat obvod sektoru –zamezit přebíhání mezi sektory
 3. Udržovat průchodné uličky mezi sektory
 4. Být k dispozici pro informace

C / informační stánek v sektoru – vedoucí sektoru a jeho zástupce

 1. Být k dispozici pro informace, rozdávat materiály
 2. Řešit krizové situace v sektoru ( spolupráce s policií, zdravotníky )
 3. Být přítomen vždy na stanovišti – minimálně jeden
 4. Střídavě procházet sektor a řešit problémy
 5. Starat se o své podřízené v sektoru

D / hlavní cesty a krizové body ( možné využití armády )

 1. Udržovat pořádek a průchodnost
 2. Být k dispozici pro informace
 3. Zajistit volný průjezd papeže po vyznačené trase
 4. Záloha pro pomoc skupině B / sektory – úkol 2, 3