Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Asistence pro podávání eucharistie

Organizační pokyny pro asistenci svatého přijímání při slavení eucharistie se Svatým otcem Benediktem XVI. v neděli 27. 9. 2009 v areálu letiště v Brně-Tuřanech.

 

• Prosíme, aby asistenti pro podávání svatého přijímání měli k dispozici čisté a důstojné liturgické oblečení - černou komži (příp. suknici a límec) s bílou rochetou nebo bílou albu.


• Nezapomeňte průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas), na jehož základě dostanete ve stanu označeném „Asistence pro podávání eucharistie“ jmenovku pro vstup do červené zóny. Průkaz totožnosti bude vyžadovat také služba u bezpečnostních rámů.


• Stan pro asistenci se nachází v areálu vlevo ve směru příchodu, v sousedství sektoru A4, vedle stanu pro kněze. Je třeba, abyste se do stanu pro asistenci dostavili mezi 5.00 a 6.00 hodinou. Nejdříve se převléknete do ministrantského oblečení a poté se zaregistrujete u stolů, kde dostanete také kartičku s označením místa, na něž při svatém přijímání odvedete podávajícího kněze. Po registraci se co nejdříve odeberte do červené zóny. Z důvodu pomalého odbavování u bezpečnostních rámů by pozdější nástup mohl způsobit organizační problémy.


• Z důvodu urychlení odbavení u bezpečnostních rámů si s sebou do červené zóny vezměte pouze doklady a nezbytné osobní věci (pamatujte, že zvláště kovové předměty budou komplikovat odbavení). Ostatní věci si můžete ponechat ve stanu pro asistenci, kde bude stálá služba.


• Při mši svaté budete mít místo v červené zóně za kněžími, v sektorech V4 a V5 (bude upřesněno na jmenovce).

 

Vaše asistence bude probíhat podle následujících bodů:

          Prosíme, před modlitbou Páně následujte pokynů pořadatelů, kteří vás vyzvou k nástupu k   asistenci při podávání svatého přijímání. 

         Při odchodu dostanete deštník a připojíte se ke knězi, kterého budete doprovázet na místo předem vyznačené na vaší kartě. Pro zachování plynulosti odchodu není možné čekat nebo vyhledat svého kněze, ale je nutno se připojit k nejbližšímu přicházejícímu knězi.

         Kněze doprovázíte nejkratší cestou na místo předem vyznačené na vaší kartě. Na místě podávání chráníte kněze před možným deštěm a označujete jeho polohu rozevřeným deštníkem.

         Po skončení podávání svatého přijímání se oddělíte od kněze, který zamíří do Eucharistické kaple, a sami se vrátíte na své místo do červené zóny, opět přes bezpečnostní rámy, a to vchodem, který je bližší vašemu místu v červené zóně (V4 vstupem B, V5 vstupem A).

        Před vstupem do červené zóny odevzdáte zavřený deštník do připravených krabic a projdete bezpečnostní kontrolou na své místo.

Děkuji vám za trpělivost a těším se na společné slavení liturgie.

P. Vladimír Vojtěch Záleský, zalesky@biskupstvi.cz, tel. 607 736 851