Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Zdravotnická služba

V areálu mše svaté u letiště Brno-Tuřany bude dostatečně zabezpečena zdravotní péče. K tomu účelu bude k dispozici více než 300 zdravotníků. V každém sektoru pro poutníky bude minimálně 1 lékař a několik zdravotníků k zajištění bezprostřední „první pomoci“ na místě. V areálu bude v provozu také polní nemocnice, 9 posádek zdravotnické záchranné služby a také sanitní vozy pro případný převoz nemocných do nemocnice. V případě potřeby bude k dispozici i posádka letecké záchranné služby.
Nemocnice budou připraveny poskytnout potřebné zdravotnické služby jak ve svých ambulancích, tak na lůžkových odděleních. I v případě velkého počtu poutníků jsou připraveny dostatečné kapacity pro potřebnou zdravotní péči těm, kteří by ji z důvodu zhoršení zdravotního stavu potřebovali.

MUDr. Josef Drbal, zodpovědný za zajištění zdravotnické služby při mši svaté se Svatým otcem v Brně, sděluje poutníkům následující:

"V rámci návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně v neděli 27. září 2009 se předpokládá účast několika desítek tisíc poutníků v prostorách před tuřanským letištěm. Toto mimořádné a neopakovatelné setkání je organizováno tak, aby byl připraven pro návštěvníky také kvalitní zdravotnický servis schopný řešit veškeré spektrum možných zdravotních problémů. Na vymezené ploše speciálně upraveného pole budou vytvořeny a ohraničeny sektory, ve kterých bude kolem 300 zdravotníků - dobrovolníků. Ti jsou zajištěni cestou Diecézní charity Brno, Maltézské pomoci, Českého červeného kříže a krajského úřadu. V každém sektoru podle jeho velikosti bude minimálně 1 lékař a 6-12 dalších zdravotníků schopných včas poskytnout včasnou a účinnou první pomoc - u lehčích postižení provedou ošetření na místě a u vážnějších případů nebo vyžadujících delší dobu sledování bude zajištěn přesun do polní nemocnice, umístěné na okraji prostoru pro poutníky, nebo přímo do některé z nemocnic. Zdravotníkům v sektorech budou připraveni s pomocí i dobrovolní hasiči. Přímo v areálu budou přítomni na 4 místech profesionálové Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v rámci 10 posádek se špičkově vybavenými sanitními vozy, další 2 posádky budou v záloze na nedalekém výjezdovém stanovišti v Brně - Slatině, pro převoz bude možno využít další 2 sanity - to tedy v souhrnu představuje kolem 50 záchranářů s 14 sanitními vozy. V případě potřeby bude samozřejmě k dispozici i posádka letecké záchranné služby s moderně vybaveným vrtulníkem. Již zmíněná polní nemocnice s lékaři a zdravotními sestrami zapůjčená Armádou ČR vytvoří zázemí pro ošetření potřebných včetně možnosti uložení na lůžka a umožní méně závažné stavy léčit na místě bez převozu do nemocnice. Naopak lidé ve vážném zdravotním stavu nebo vyžadující speciálnější ošetření budou převezeni profesionálními záchranáři bez zbytečné prodlevy do lůžkových zařízení, která budou připravena poskytnout jim kvalitní ambulantní i lůžkovou péči. Cestou vysílaček bude zajištěno přímé propojení zdravotníků v sektorech a záchranářů zdravotnické záchranné služby. Sektory budou také viditelně označeny - nebude proto problém přesně určit lokalitu pro případný zásah záchranářů. Tedy více než 370 osob bude zajišťovat v uvedený den zdravotnické služby přímo na místě, je zajištěna i součinnost s Hasičským záchranným sborem a Policií ČR, všichni příchozí se proto mohou spolehnout, že v případě potřeby jim bude poskytnut kvalitní zdravotnický servis.

Přes uvedené je dobré připomenout, že účast na tomto setkání znamená určitou fyzickou zátěž - cesta na místo papežské návštěvy, přibližně 1-4 kilometry chůze pro mimobrněnské cestující autobusy, které budou parkovat na uzavřené dálnici, či vlaky, několik set metrů chůze pro ty, kteří využijí kyvadlovou dopravu, několik hodin přítomnosti ve vymezených sektorech, omezené hygienické zázemí, zpáteční chůze ze sektorů k příslušnému dopravnímu prostředků a cesta zpět domů. Nelze také samozřejmě předem jednoznačně určit, jaké bude počasí v daném termínu na konci září. Minimálně toto a pak hlavně svůj aktuální zdravotní stav by měl člověk uvážit při rozhodování, zda je schopen bez většího rizika se této akce účastnit. A pokud se na cestu vydá, měl by zvolit pohodlné oblečení, vhodnou obuv, pláštěnku, neměl by zapomenout vzít si s sebou léky, které pravidelně užívá, přiměřené množství tekutin a nějakou lehčí stravu pro nezbytné občerstvení samozřejmě podle toho, jak dlouho předpokládá, že se na místě zdrží - zde je třeba také počítat s tím, že zejména při odchodu se budou tvořit fronty na kapacitně omezených uličkách a komunikacích.

A ještě jedna prosba na závěr. Důsledně dodržujme pokyny pořadatelů a buďme ukáznění a ohleduplní - pokud by se totiž u někoho objevily zdravotní komplikace a bylo by nutné ho včas přesunout ze sektoru na nosítkách nebo sanitkou, k tomu je nutné mít volné uličky či komunikaci mezi sektory. Věřím, že i na to zvlášť při takové příležitosti budeme pamatovat a umožníme tak včasný zásah u těch, u kterých by se objevil nějaký zdravotní problém."

MUDr. Josef Drbal, krajský zdravotní rada Jihomoravského kraje