Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Ostatní pokyny

Vyvěšení vlajky

V souladu se směrnicí vydanou pro brněnskou diecézi pod názvem „ DIECÉZNÍ POKYNY K UŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH SYMBOLŮ“  doporučuje brněnské biskupství užití některých symbolů při návštěvě Svatého otce Benedikta XVI. v České republice, resp. v Brně.
Zejména po dobu jeho návštěvy je vhodné na budově farního úřadu nebo podle možnosti a vhodnosti na kostele vyvěsit vatikánskou a státní vlajku (pozor – státní vlajka jiného státu nemůže být vyvěšena, pokud současně není vyvěšena také vlajka České republiky!), a při církevních slavnostech zpívat papežskou hymnu.

Účast na mši svaté s Benediktem XVI. v Brně a dispenz od nedělní účasti na mši svaté

Biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle oznamuje, že v neděli 27. 9. 2009 dopoledne ani předcházející sobotu 26. 9. 2009 večer nebudou pro věřící na celém území brněnské diecéze slouženy mše svaté. Všichni jsou zváni k účasti na papežské mši sv. na letišti v Brně-Tuřanech. Pro ty, kteří pro stáří, zdravotní obtíže nebo z rodinných či jiných oprávněných důvodů nebudou moci do Brna přijet, je udělena dispenz od povinnosti nedělní účasti na mši svaté. Těmto otec biskup doporučuje, aby bohoslužbu se Svatým otcem sledovali ve sdělovacích prostředcích. (ACEB 06/2009)