Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Svaté přijímání

Přijímání eucharistie věřících v sektorech

Do každého sektoru přijde dostatek kněží a jáhnů podávat svaté přijímání. Doprovázet je bude asistence s velkým deštníkem v papežských barvách. Rozdělovatelé eucharistie budou tedy dobře viditelní a budou na různých místech v sektoru. Věřící budou přistupovat k nejbližšímu podávajícímu knězi.

Věřící s celiakií

Svaté přijímání pro ty, kdo přijímají bezlepkové hostie, bude připraveno ve stanu „Eucharistická kaple“. Kaple bude hned vedle stanu pro kněze, na levém okraji sektorů při pohledu na papežský oltář.

Možnost přijetí eucharistie po mši svaté

Věřící, kteří se z nějakého důvodu nedostanou při mši svaté ke svatému přijímání, mohou požádat o podání eucharistie ve stanu „Eucharistická kaple“ po mši svaté.

Přijímání pro kněze a jáhny

Kněží a jáhnové, kteří půjdou podávat, budou sami přijímat „pod obojí způsobou“ až ve stanu „Eucharistická kaple“, kam po skončení svatého přijímání přinesou misku (prázdnou nebo se zbylými hostiemi) k purifikaci.

Kněží a jáhnové, kteří podávat nebudou, přijmou eucharistii v červené zóně v prostoru před kněžskými místy.

Kněží pro podávání svatého přijímání

Areál letiště v Brně-Tuřanech bude otevřen od 4.00 hodin ráno. Je třeba, aby kněží podávající svaté přijímání, byli na místě nejpozději v 7.00.

Asistence pro svaté přijímání

Organizační pokyny pro asistenty při podávání svatého přijímání najdete zde.


Zodpovědná osoba za svaté přijímání: Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský, zalesky@biskupstvi.cz, tel. 607 736 851