Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Časový harmonogram

Sobota 26. září

od 15:00  přístup do stanového městečka

18:00 - 21:30  Koncert naděje ve stanovém městečku  »více  informací

19:00 - 22:00 otevření kostela, příprava na návštěvu Sv. otce ve farnosti Tuřany  »více informací

20:00 - 5:00  otevření kostela ve Šlapanicích pro tichou adoraci  »více informací

Neděle 27. září

4:00  otevření areálu letiště Brno-Tuřany


6:00  Průvod se sochou Panny Marie Tuřanské »více  informací

V 6 hodin se rozezní zvony v brněnské katedrále a poté vyjde průvod se sochou Panny Marie Tuřanské od symbolické kotvy (z pravé strany od pódia) směrem k pódiu. Sochu Madony ponese tuřanský farář P. Luboš Pavlů za doprovodu dvou věřících, v průvodu půjde dále šest bohoslovců se svícemi. Krátce po 6. hodině bude socha umístěna na pódium do skleněné vitríny.
Socha Matky Boží Tuřanské, nazývané také „Matka Boží v trní“, pochází z 2. poloviny 13. století. Dřevěnou polychromovanou postavu na trůnu pokrývá tepaný stříbrný plášť ze 17. století. Socha je umístěna v kostele Zvěstování Panny Marie v Brně-Tuřanech. Počátky tohoto významného mariánského poutního místa, které v současnosti takřka sousedí s brněnským letištěm, klade legenda už do dob Velké Moravy. Jeho největší rozkvět pak nastal v době barokní. Avšak i dnes hledají mnozí věřící u Matky Boží Tuřanské útěchu ve svých životních strastech nebo povzbuzení a ochranu pro své každodenní situace.
Socha Matky Boží Tuřanské bude umístěna v blízkosti oltáře, který je středem shromáždění se Svatým otcem Benediktem XVI. Papež vícekrát nazval Marii „ženou naděje“ či „hvězdou naděje“. Ona je tou, „která svým „ano“ otevřela samotnému Bohu dveře do tohoto světa“ (srov. Spe salvi, 49). Na brněnském letišti se za nás bude přimlouvat, abychom i my Bohu otevřeli dveře svých srdcí.

 

6:15   Duchovní pásmo se zpěvem a modlitbami - Komunita Emmanuel »více  informací

Duchovní pásmo obsahuje radostný růženec proložený písněmi. Růženec se modlí zástupci různých stavů z komunity Emmanuel – zasvěcení laici, děti, mládež, kněží, manželský pár.
Počátky komunity Emmanuel sahají do 70. let minulého století, kdy ve Francii vzniká malé společenství zažívající novou zkušenost s vylitím Ducha Svatého. Postupně se hnutí šíří do dalších zemí, v současnosti je na všech kontinentech. Od roku 2009 dostává statut „veřejného sdružení věřících“ (v souladu s Kodexem kanonického práva). V ČR vstoupili první členové do komunity v roce 1990, dnes má více než 100 členů. Její centrum je v Brně při farnosti sv. Tomáše.
http://www.emmanuel.cz

 

7:00  Přivítání poutníků, organizační pokyny »více  informací

Moderátory celého předprogramu i poprogramu budou P. Martin Holík, ředitel Radia Proglas, a Kateřina Rýznarová, moderátorka Proglasu (t.č. na mateřské dovolené).

 

7:05  Svědectví o naději - rodina Levíčkova »více  informací

Rodina Levíčkova žije v Brně a má čtyři děti. Své duchovní zázemí nachází v Komunitě Emmanuel. Manželé Levíčkovi se rozdělí o svoji zkušenost s tím, jak prožívají a vnímají to, že Bůh je navzdory všem náročným životním situacím stálou nadějí. Na závěr jejich svědectví zazpívá nejmladší nevidomý syn píseň „Tmavomodrý svět“.

 

7:20  Představení brněnské diecéze - dokument TV Noe »více  informací

Filmový dokument vycházející z dílny TV Noe představí především místní církev, tj. brněnskou diecézi, její představitele a některé současné aktivity.

 

7:35  Úvaha o naději - režisér Jiří Strach »více  informací

Herec a režisér Jiří Strach, známý jako „Lotrando“ z pohádky Lotrando a Zubejda, nebo jako režisér filmu „Anděl Páně“ a dalších, tentokrát nic nového nepromítne ani nezahraje, nýbrž pronese svou úvahu o naději. Posluchači se mohou přesvědčit, že Jiří Strach je v kontrastu se svým příjmením plný odvahy a naděje, kterou čerpá z toho pravého zdroje.

 

7:55  Muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Kantiléna Brno »více  informací

Cimbálová muzika HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal folklór. Více o Hradišťanu: http://www.hradistan.cz.
KANTILÉNA, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, je výběrovým pěveckým sborem, který se skládá ze čtyř oddělení. V současné době má kolem 150 zpěváků ve věku 5 až 19 let. Kantiléna „vychovala“ takové umělce, jako je například světoznámá Magdalena Kožená. Současným uměleckým vedoucím Kantilény je Jakub Klecker. Více o Kantiléně: http://www.kantilena.cz.
Hradišťan a Kantiléna vystoupí v Brně v již osvědčené symbióze a s programem, na který se poutníci mohou opravdu těšit.

 

8:40  Nácvik společných odpovědí lidu ke mši - první část »více  informací

Nácvik, který je důležitou součástí přípravy na bohoslužbu, se ujme RNDr. Josef Gerbrich, vedoucí Svatomichalské gregoriánské scholy.

 


8:50  Přílet prezidenta České republiky Václava Klause

9:20  Přílet Svatého otce Benedikta XVI.

Projíždění Svatého otce v papamobilu a žehnání věřícím

9:40  Nácvik společných odpovědí lidu ke mši - druhá část


10:00  MŠE SVATÁ


Modlitba Anděl Páně

Odjezd Svatého otce k letištní hale

12:25  Liturgický tanec (modlitební skupina děvčat Brno) »více  informací

Tento bod programu navazuje bezprostředně na bohoslužbu a je jakýmsi poděkováním Bohu, vyjádřeným modlitbou a pohybem. Skupina děvčat z modlitebního společenství z Biskupského gymnázia v Brně předvede modlitbu na žalm „Hospodine, Pane náš“ (žalm 8).

 


13:00 - 16:00 hudební pásmo

12:55  Kyjovánek »více  informací

Kořeny dětského národopisného souboru Kyjovánek sahají do roku 1976. Současná skupina pracuje od roku 1998 pod vedením paní Hany Vašulkové. Zpracovává lidové zvyky, tance a říkadla převážně z Kyjovského Dolňácka.
Součástí souboru je cimbálová muzika. Většina muzikantů je zároveň i tanečníky. Soubor se zúčastnil mnoha významných folklórních festivalů doma i v zahraničí a řadí se mezi přední folklorní soubory ČR.
Pro návštěvníky papežské bohoslužby předvede Kyjovánek v poprogramu několik písní a taneční pásma „Na lúce“ a „Pečení chleba“.
Více o Kyjovánku na: www.kyjovanek.eu

 

13:20  Posádková hudba Olomouc»více  informací

Posádková hudba Olomouc je vojenskou hudbou s hlubokými tradicemi. Jde o čtyřicet profesionálních hudebníků se dvěma dirigenty, kteří jsou většinou absolventy Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem, nebo ostatních konzervatoří a akademií z celé ČR.
Posláním PHO je především účinkování pro Armádu ČR, samozřejmostí jsou ale také produkce pro širokou veřejnost. V současné době se za dirigentským pultem střídají velitel hudby a hlavní dirigent mjr. Gustav Foret a jeho zástupce dirigent kpt. Radomil Cíleček.
Více o posádkové hudbě na:
http://www.army.cz/acr/utvary/pho/index.html

 

13:50  Papežské misijní dílo dětí »více  informací

Cílem Papežského misijního díla dětí je probouzet u dětí univerzální misijní povědomí, vést je k to¬mu, aby se dokázaly dělit s ostatními jak o svoji víru, tak o materiální prostředky. Z pravidelných příspěvků a darů dětí všech zemí je utvářen fond solidarity, který financuje projekty pro děti v bídě. Ředitelem Papežských misijních děl v ČR je P. Ing. Mgr. Jiří Šlégr.
Více o PMDD na: http://www.misijnidila.cz
Děti z cyrilometodějské základní školy v Brně vystoupí jako zástupci jednoho z mnoha Misijních klubek, které jsou rozesety po celé naší republice. Svým vystoupením přiblíží činnost Papežského misijního díla dětí.

 

14:15  Chrámový sbor a kapela ze Starého Lískovce »více  informací

Chrámový sbor ve Starém Lískovci má už padesátiletou tradici. Současný sbormistr Mgr. Petr Janda se mu věnuje přes 22 let. Sbor má 30 členů. V repertoáru sboru jsou zahrnuty skladby od renesance až po současnost, ve zvláštní oblibě jsou skladby Zdeňka Lukáše, Petra Ebena a Oliviera Messiaena. Pro zvláštní účely jakými jsou např. Lískovecké hody nebo návštěva papeže v Brně  má sbor nastudované chválové rytmické písně, pocházejíci z autorských dílen autorů proslulých křesťanských skupin jako je americká Hosana Music a australská Hillsong.

 

14:50  Schola BiGy Brno »více  informací

Schola BiGy Brno je společenstvím věřících studentů Biskupského gymnázia v Brně od primánů až po absolventy, kteří chtějí zpěvem a hudbou předávat ostatním radost a světlo evangelia. V průběhu školního roku doprovází schola každé pondělí mši svatou ve škole a kromě toho čas od času pořádá na mši navazující koncert. Liturgická schola existovala na Biskupském gymnáziu Brno už od jeho založení, ale k poslednímu hlubokému nádechu pro další rozvoj došlo v září 2007. Dnes má sbor kolem 30 členů.
Více o schole na: http://www.scholabigybrno.cz 

 

15:30  Cantate - školní pěvecký sbor CMGaSOŠPg Brno »více  informací

Pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno působí od roku 1998. V jeho repertoáru lze najít díla z období renesance, klasicismu, romantismu i díla novodobá a současná. Nechybí mezi nimi také různé úpravy lidových písní, spirituály a moderní křesťanské písně.V roce 2009 bude reprezentovat město Brno na mezinárodním festivalu sborů v Riva del Garda (Itálie). Sbormistrem je Vojtěch Veselý.
Více o souboru na webu: http://www.cmsps.cz/sbor

 

Ukončení programu v cca 16 hodin.