Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Bohoslužba

Při mši svaté prosíme o klidnou a soustředěnou účast, po dobu bohoslužby nebudeme mávat prapory ani rozvinovat transparenty.

Celý areál bude ozvučen, na několika místech budou umístěny velkoplošné obrazovky tak, aby bylo ze všech sektorů dobře vidět.

Svaté přijímání bude podáváno ve všech sektorech, podávající budou pod žlutobílým deštníkem.

Mše svatá, kterou bude sloužit Svatý otec Benedikt XVI. v Brně, bude latinská.

Všechny texty k liturgii budou uvedeny v brožurách, které dostanou poutníci spolu s místenkami. Kompletní texty z této brožury naleznete zde.

Společný nácvik zpěvu a odpovědí lidu ke mši svaté bude probíhat v neděli 27. září v 8:40 hodin.

Bohoslužba bude přenášena v přímém přenosu Českou televizí (ČT1), Radiem Proglas a televizí Noe.

Společné zpěvy lidu při bohoslužbě 27. 9. 2009 budou tyto:

Latinské odpovědi lidu podle č. 509 v kancionálu, zejména bohoslužba oběti

Josef Olejník Ordinarium č. 502 – Kyrie, Sláva, Věřím v Boha
  Missa Mundi č. 509 – Sanctus, Agnus Dei
Responsoriální žalm dle chorálního nápěvu „simplex“
Zpěvy Taizé Aleluja a Kyrie eleison
Jan Kunc Kristus vítězí
Píseň Bože, před tvou velebností č. 512
Píseň Klaním se ti vroucně č. 712
Píseň Andělský chlebe č. 701
Píseň Tam, kde strmí církve skála č. 931
Píseň Bože, chválíme Tebe č. 932

      

                                

 


 

Dle melodického a rytmického zápisu Jednotného kancionálu.