Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

V. Zahájení novény

Pastýřský list k zahájení novény před návštěvou Svatého otce
Benedikta XVI. v České republice z 6. září 2009

 

Milé sestry, milí bratři,

návštěva Svatého otce Benedikta XVI. se již velmi přiblížila a v této závěrečné fázi příprav bychom vás všechny chtěli pozvat k novéně, devítidenní intenzívní modlitbě a závěrečné duchovní přípravě na setkání s hlavou naší církve. Brožurka nazvaná Novéna k přípravě na setkání se Svatým otcem, kterou můžete obdržet například prostřednictvím vašeho duchovního správce, nám na této společné cestě duchovní přípravy bude dobrým vodítkem.

Novénu vyhlašujeme na dobu od 8. do 16. září. Začne v den svátku Narození Panny Marie a skončí na svátek sv. Ludmily. Obě dvě ženské postavy, Panna Maria a sv. Ludmila, mají jednu společnou vlastnost. První z nich je branou, kterou k celému lidstvu přišel Boží Syn. Panna Maria stojí u okamžiku počátku nové éry, éry evangelia. Druhá žena stojí u počátku nové éry dějin v životě našeho národa. Sv. Ludmila přijala zvěst svatých Cyrila a Metoděje, kteří otevřeli život z evangelia našim předkům. Vložme svou touhu po obnově tohoto daru do jejich ochrany.

Do času novény spadají také další dva významné svátky: Povýšení svatého Kříže a svátek Sedmibolestné Panny Marie. Tyto dva liturgické dny říkají mnoho k tématům, která provázejí přípravu návštěvy Svatého otce – téma víry, naděje a lásky.

V úvahách, které vedeme, jsme přemýšleli o dvou „trojicích“. Trojice Božích darů, které nazýváme božskými ctnostmi, tvoří opěrné body křesťanské osobnosti, která se přímo vztahuje k Bohu. Bůh, i když jediný, žije v trojici osob. Člověk víry, naděje a lásky je vskutku člověkem k obrazu Božímu. Je člověkem, jakého měl Bůh na mysli, když ho stvořil. Naše víra se obrací k Otci, naší nadějí je zmrtvýchvstalý Kristus, naše láska je plodem Ducha Svatého, který je vylit do našich srdcí (srv. Řím 5,5). Náš život se tak stává novým a plnějším. Jestliže ve víře posloucháme Otce, pevně důvěřujeme v jeho Syna Ježíše Krista a milujeme láskou Ducha Svatého, stáváme se opravdovými křesťany.

Úvahy o víře, naději a lásce nás přivádějí k poznání lidské důstojnosti. I ta stojí na určité „trojici“ spočívající v lidské svobodě. Ta ovšem přichází jedině tam, kde je vnitřní kázeň. Vrcholem i této trojice je láska. Taková, která přijímá zodpovědnost za dobro druhých a je připravena pro ně přinášet oběti.

Zlo dnes v nejrůznějších formách útočí na lidskou důstojnost, na samou podstatu lidství. Chce z nás udělat bezduché otroky konzumních systémů, ale my jsme silnější, protože nás provází Boží pomoc. Vždyť stále platí ono povzbuzující: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Řím 8,31). A nebojme se se svatým Pavlem opakovat: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! … Pán je blízko“ (Fil 4,4-5).

Za radostné prožití setkání se Svatým otcem, ale především za pravdivý život s Kristem prosme v novéně, kterou zahajujeme toto úterý.

Žehnáme vám, vašim rodinám i přátelům, žehnáme celé naší vlasti.

Ke stažení - pdf