Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Information update for the accredited journalists

Time schedule of the Pontifical Mass, Tuřany Airport
Brno, Sunday, 27 September 2009
(subject to alterations)

 • parking area for journalists is reserved at “Černovické terasy”, shuttle service to the press centre before and after the mass is provided (see map)
 • arrivals of broadcast vehicles till 4:00 a.m.; departure only after 6:00 p.m. (18:00)
 • in the VIP zone journalists will be provided with a tent as a background shelter (see map)
 • the press centre in the Brno-Tuřany airport building will offer the Internet connection, desk tops, copy service, fax and refreshments 
 • zone for journalists is divided into four sections, two of which are for editors and press, the other two are for cameramen and photographers. (see map).

 • 5:30 – 8:00 shuttle service for journalists from Černovické terasy to the press centre in Brno-Tuřany airport building
 • 6:30 – 8:30 accreditation of journalists at the press centre in Brno-Tuřany airport building
 • 10:00 Holy Mass (incl. prayer of the Angelus)
 • 12:00 end of the Mass
 • 12:45 shuttle service from the press centre in Brno-Tuřany airport building to Černovické terasy
 • 15:00 the press centre in Brno-Tuřany airport building closed
 • 15:30 end of the shuttle service from the press centre in Brno-Tuřany airport building to Černovické terasy

We ask the journalists to plan for a complicated traffic situation in the area of the Pontifical Mass. For technical reasons late arrivals will not be taken into regard. 

Informace pro akreditované novináře

Časový harmonogram mše se Svatým otcem, letiště Tuřany Brno, neděle, 27. září 2009
(změna programu vyhrazena)

 • Pro parkování novinářů je vyhrazena část parkovací plochy na „Černovických terasách“ – kyvadlová doprava do tiskového centra a po skončení bohoslužby zpět zajištěna (viz. mapa)
 • Nájezd přenosových vozů do 4:00; odjezd až po 18:00
 • Ve VIP zóně je pro novináře připraven stan, který bude sloužit jako jejich zázemí (viz. plánek)
 • V Tiskovém středisku v budově letiště Brno-Tuřany je k dispozici internetové spojení, pevné počítače, možnost kopírování, fax a možnost občerstvení
 • Prostor pro novináře je rozdělen do čtyř sektorů, dva jsou určeny redaktorů a píšícím novinářům a dva kameramanům a fotografům (viz. plánek).

 • 5:30-8:00
  kyvadlová doprava pro novináře z Černovických teras k Tiskovému centru v budově letiště Brno-Tuřany
 • 6:30-8:30
  akreditace novinářů v Tiskovém centru v budově letiště Brno-Tuřany
 • 10:00 bohoslužba (+ modlitba Anděl Páně)
 • 12:00 závěr bohoslužby
 • 12:45
  zahájení kyvadlové dopravy z Tiskového centra v budově letiště Brno-Tuřany na Černovické terasy
 • 15:00
  uzavření Tiskového centra v budově letiště Brno-Tuřany
 • 15:30
  ukončení kyvadlové dopravy z Tiskového centra v budově letiště Brno-Tuřany na Černovické terasy

Žádáme novináře, aby počítali se stíženou dopravní situací v místě papežské bohoslužby. V případě pozdního příchodu již nebude možné akreditaci z technických důvodů vyhovět.