Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Aktuality

Návštěva Benedikta XVI. v Brně

Svatý otec Benedikt XVI. dnes (27. 9. 2009) jako první papež v historii od jejího založení v roce 1777 navštívil brněnskou diecézi. V Brně – Tuřanech slavil bohoslužbu za účasti 120 tisíc poutníků, z toho téměř jedenáct tisíc jich přijelo ze zahraničí.

Brno: Papež Benedikt XVI. přistál na mezinárodním letišti v Brně – Tuřanech v 9.20 hodin za slavnostního vyzvánění chrámových zvonů jihomoravské metropole a dělových salv z hradu Špilberku. Ještě v letadle jej přivítal brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Na červeném koberci, který zdobilo deset krojovaných párů, pozdravil Svatého otce prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Livií, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek s chotí a primátor statutárního města Brna Roman Onderka. Poté papež nastoupil do papamobilu a cestou do sakristie projížděl mezi jednotlivými sektory, aby se pozdravil s poutníky.

„Jako nástupce apoštola Petra přicházíte z Říma, kde svatí Petr a Pavel a s nimi řada dalších hlásali Krista a prolili pro něj svou krev. Díky jejich svědectví se radostná zvěst dostala i k nám. Naše katedrála je zasvěcena dvojici těchto velkých apoštolů – svatému Petru a Pavlovi. Vaše Svatosti, vítejte tedy doma,“ pronesl v úvodu svého pozdravu brněnský biskup Vojtěch Cikrle. „Tématem dnešního dne - jak ukazuje symbol kotvy v ose tohoto areálu – je naděje. A naší nadějí je Kristus. Děkuji, že nás přicházíte v tomto vědomí upevnit a povzbudit.“ Jako osobní dar předal biskup Cikrle Svatému otci kopii závěsného křížku, který byl nalezen v blízkosti základů trojlodní baziliky z velkomoravské doby u obce Mikulčice nedaleko Hodonína a je tak připomínkou nejstarších křesťanských kořenů Moravy a tedy i brněnské diecéze.

Svatý otec předal brněnskému biskupovi kalich a patenu.

Při bohoslužbě se Svatým otcem v Brně koncelebrovalo čtyřicet biskupů a tisíc kněží, z toho více než dvě stě ze zahraničí.

V homilii se pak i papež věnoval tématu naděje, které bylo jako jedna ze tří božských ctností vybráno pro brněnskou návštěvu. „Ve své druhé encyklice - Spe salvi – jsem zdůraznil, že jediná „jistá“ a „spolehlivá“ naděje (srov. 1) je v Bohu. Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání ... Musíme svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru,“ uvedl Svatý otec.

V závěru bohoslužby udělil Svatý otec Benedikt XVI. všem účastníkům své apoštolské požehnání. V tomto požeh¬nání bylo zahrnuto také žehnání předmětů liturgické úcty a žehnání 40 základních kamenů sakrál¬ních staveb – kostelů, kaplí, kláštera či komunitních center a dalších 18 předmětů (kříže, zvony, sochy, deskový obraz, prapory, 4 pamětní desky...).

Na konci liturgické slavnosti následovala promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně. „Chtěl bych myšlenkově navázat na učení svého ctihodného předchůdce a vyzvat vás, abyste zůstali věrni svému křesťanskému povolání a evangeliu, abychom společně vytvářeli budoucnost solidarity a míru,“ zdůraznil.

Ve 12.45 hodin potom Svatý otec odletěl zpět do Prahy, kde má připraveno setkání se zástupci ekumeny a s akademickou obcí.

Pódium, na němž papež slavil bohoslužbu, zdobila socha Panny Marie Tuřanské z nedalekého mariánského poutního místa, jedna z nejstarších dřevěných plastik nalezených na našem území.

Na hudebním doprovodu bohoslužby se podílel 120 členný Katedrální smíšený sbor Brno, žesťový orchestr, Svatomichalská gregoriánská schola a řada sólistů. Zdravotnickou službu zajišťovalo více než 370 osob, o organizaci v sektorech pečovalo tisíc dobrovolných pořadatelů, mezi nimi i členové Armády České republiky.

Na vedlejším - hudebním - pódiu pokračuje v Brně kulturní program až do 16.00 hodin.

V rubrice Fotogalerie si můžete prohlédnout fotografie ze mše svaté se Svatým otcem Benediktem XVI. v Brně. Foto: Vít Kobza.


27. září 2009 | Martina Jandlová