Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Denně SMS od papeže

Již odeslané myšlenky Benedikta XVI.

25.09.2009
Boží láska nám umožňuje, abychom den po dni vytrvali ve světě, který je nedokonalý, a nikdy neztráceli naději. Benedikt XVI.
srov. Spe salvi,31

24.09.2009
Lidská svoboda je ve vlastním smyslu sama sebou jen tehdy, když na okouzlení technikou odpovídá rozhodnutími, jez jsou plodem morální odpovědnosti.
srov.Caritas in Veritate, 70

23.09.2009
Člověk nezískává svou hodnotu tím, že se izoluje, ale tím, ze navazuje vztahy s lidmi i s Bohem. Vztahy mají velký význam. To platí i pro národy.
srov.Caritas in Veritate, 53

22.09.2009
Sdílení hmotných statků a zdrojů, z nichž vychází opravdový rozvoj, nelze zajistit pouhým technickým pokrokem, ale potenciálem lásky, která přemáhá zlo dobrem.
srov. Caritas in Veritate, 9

21.09.2009
Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo nebude spasen sám. Nikdy není zbytečné ani příliš pozdě na to, abychom se dotkli srdce druhého.
srov. Spe salvi, 48

20.09.2009
Když už mi nikdo nemůže pomoci, Bůh může. I kdybych byl zahnán do nejposlednější osamělosti, když se modlím, nejsem nikdy úplně sám.
srov. Spe salvi, 32

19.09.2009
Pouhá věda člověka nespasí. Člověk je vykoupen láskou.
srov. Spe salvi, 26

18.09.2009
Každý nalézá své dobro, když přijme plán, který s ním Bůh má. V tomto plánu nachází svou pravdu a přilnutím k této pravdě se stává svobodným.
srov.Caritas in Veritate, 1

17.09.2009
Křestanství nepřineslo žádné sociálně-revoluční poselství. Přináší setkání s živým Bohem, tedy s nadějí, která proměňuje život i svět zevnitř.
srov. Spe salvi, 4

16.09.2009
Kdo směřuje k Bohu, ten se nevzdaluje lidem, ale stává se jim opravdu blízkým.
srov. Deus caritas est, 42

15.09.2009
Láska není pouze cit. City přicházejí a odcházejí. Zralost lásky se vyznačuje tím, že zahrnuje člověka v jeho celistvosti – jeho cit, vůli i intelekt.
srov. Deus caritas est, 17

14.09.2009
K utváření lepšího světa přispívá člověk výhradně tím, že koná dobro teď, osobně a se zanícením všude tam, kde je to možné.
srov. Deus caritas est, 31

13.09.2009
Čas modlitby věnovaný Bohu nejen neumenšuje účinnost a činorodost lásky vůči druhým lidem, ale ve skutečnosti je nevyčerpatelným zdrojem této činorodosti.
srov. Deus caritas est, 36

12.09.2009
Láska k Bohu a láska k bližnímu se vzájemně prolínají. I v tom nejposlednějším člověku se setkáváme se samotným Ježíšem, a v Ježíši potkáváme Boha.
srov.Deus caritas est, 15

11.09.2009
Víra proměňuje naši netrpělivost a naše pochybnosti v bezpečnou naději, že Bůh drží svět ve svých rukou i navzdory všem temnotám.
srov. Deus caritas est, 39

10.09.2009
Láska je světlem, v zásadě jediným světlem, které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám odvahu žít a jednat.
srov. Deus Caritas est, 39

09.09.2009
I když mě už nikdo neposlouchá, Bůh mi naslouchat nepřestal. Když už nemám nikoho, ke komu bych hovořil, k Bohu mohu mluvit stále.
srov. Spe salvi, 32

08.09.2009
Člověk není atomem ztraceným v nahodilém vesmíru, nýbrž tvorem, kterého Bůh obdařil nesmrtelnou duší a vždycky ho miloval.
srov. Caritas in Veritate, 29

07.09.2009
Den co den potřebujeme menší i větší naděje, které nás udržují při životě. Tyto naděje však nestačí, pokud schází velká naděje přesahující vše ostatní: Bůh.
srov. Spe salvi, 31

06.09.2009
Rozum a víra si vzájemně pomáhají. Rozum bez víry se ztrácí v iluzi vlastní všemohoucnosti. Víra bez rozumu riskuje, že se odcizí konkrétnímu životu lidí.
srov. Caritas in Veritate, 74

05.09.2009
V malých každodenních rozhodnutích, v nichž stavíme dobro před pohodlnost, žijeme skutečně svůj život.
srov. Spe salvi, 39