Aktuality z diecéze

P. Kodet a P. Šlégr budou mít na Velehradě autogramiádu

05.07.5009

Karmelitánské nakladatelství se jako každý rok účastní Národní pouti na Velehradě.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

www.biskupstvi.cz

Sympozium „Brněnská diecéze: historie a současnost“

Při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze proběhne 10. listopadu v Brně v prostorách Biskupského gymnázia na Barvičově ulici sympozium s názvem „Brněnská diecéze 1777-2007: historie a současnost“.

Více ...

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha
k Roku diecéze

otec biskup

Milé sestry, milí bratři,

vstupujeme do roku, který se počítá jako dvoutisící sedmý od narození Ježíše Krista.

Jako křesťané jsme povoláni, abychom jeho dny prožívali ve věrnosti pozvání, kterého se nám dostalo křtem, a to být ve všem připojeni ke Kristu.

Přeji vám, aby se v novém roce právě toto připojení stalo důvodem radosti, důvěry a odvahy, schopnosti unést své kříže, a stávat se tak zdrojem požehnání pro blízké i vzdálené lidi.

Přeji vám moudrost dívky, která s radostí přijímá vše, co si přeje Hospodin, a stává se Ježíšovou matkou. I my jsme s ní pozváni, aby skrze naši moudrost a odevzdanost do Boží vůle přicházel Ježíš do světa, ve kterém žijeme.

Celý pastýřský list (formát DOC, PDF)

Přehled významných akcí
Roku diecéze 2007

Více ...

Děkanátní poutě do katedrály
v Roce diecéze 2007

Fotogalerie z poutí na stránkách IKC Petrov
Ne18.3.13.30modřické děkanství
Ne22.4.13.30vranovské, znojemské
a moravskokrumlovské děkanství
Ne6.5.13.30slavkovské děkanství
Út8.5.10.00boskovické děkanství
So12.5.10.00třebíčské děkanstsví
So12.5.13.30mikulovské, hustopečské, břeclavské, rosické děkanství
Ne20.5.13.30hodonínské děkanství
So26.5. telčské, jihlavské, moravskobudějovické děkanství
Ne23.9.13.30brněnské děkanství
Ne7.10.13.30tišnovské děkanství
So13.10. velkomeziříčské a žďárské děkanství
Ne21.10.13.30blanenské děkanství
(změna termínů a začátků vyhrazena)

Více ...

Poutní bohoslužby v katedrále
na Petrově v roce 2007

Kněží a věřící nejen z brněnské diecéze jsou zváni do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na pravidelné poutní bohoslužby, které se konají každý čtvrtek.

Od Jubilejního roku 2000 se v katedrále konají bohoslužby za rodiny a za povolání k manželství, ke kněžství a k zasvěcenému životu. Bohoslužbě předchází výstav Nejsvětější svátosti od 16:30 hodin s možností soukromé adorace, v 17 hodin následuje společná adorace a v 17:30 hodin vrcholí modlitební a adorační program eucharistickou bohoŹslužbou. Každý měsíc má vyhlášený konkrétní úmysl.

Přehled měsíců s úmysly

Diecézní konference
Diecéze - živý organismus?

K hlavním plánovaným událostem Roku diecéze patří i konference Diecéze - živý organismus?, která se uskuteční ve dnech 15.-17. března 2007 ve školicím středisku Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem

Skalský mlýn

Na konferenci chceme společně vést dialog o tom, jak dnes žije naše diecéze, jaké jsou její radosti i bolesti, jaké jsou její úkoly. Chceme tím dát nové impulzy k posílení vědomí sounáležitosti s diecézí a k růstu vzájemné spolupráce na společném díle.

Na konferenci zveme uznávané přednášející, kteří otevřou téma diecéze z více různých pohledů. Během tří konferenčních dnů bude také dostatek prostoru pro vzájemný dialog a hledání dobrých řešení v diecézi a ve farnostech. K tomu budou k dispozici workshopy, panelové diskuse a neformální setkání účastníků během celé konference.

Více informací o konferenci