Aktuality z diecéze

P. Kodet a P. Šlégr budou mít na Velehradě autogramiádu

05.07.5009

Karmelitánské nakladatelství se jako každý rok účastní Národní pouti na Velehradě.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

www.biskupstvi.cz

Přehled významných akcí Roku diecéze 2007

Út 2. 1. 2007 15:00 Brno - dóm – Zahájení Tříkrálové sbírky 2007

Ne
26. 1. 2007
28. 1. 2007
  Brno, Petrinum – Diecézní fórum mládeže
So 3. 2. 2007 09:30 Brno - dóm – Den zasvěceného života
Čt
So
15. 3. 2007
17. 3. 2007
  Lísek u Bystřice nad Pernštejnem
Konference v rámci Roku diecéze Diecéze – živý organismus?
30. 3. 2007   Sloup v Moravském krasu – Poutní bohoslužby k Panně Marii Bolestné
So 31. 3. 2007   Brno - dóm – Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Ne 22. 4. 2007 10:30 Brno - sv. Augustin – Setkání dětských chrámových sborů
Út 1. 5. 2007   Rancířov – 750. výročí vzniku farnosti
Ne 6. 5. 2007 10:30 Moravský Krumlov – Pouť ke sv. Floriánovi
So 19. 5. 2007   Přibyslavice – Setkání dětí
Po 21. 5. 2007   Brno – Finále vědomostní soutěže o diecézi
Vernisáž výstavy vítězných obrázků výtvarné soutěže
So 26. 5. 2007 18:00 Křtiny – Svatodušní pouť
So 9. 6. 2007 10:00 Boskovice – Sborování - setkání chrámových sborů dospělých
So 9. 6. 2007   Třebíč – Setkání mládeže Kána
So 16. 6. 2007 09:00 Brno - dóm – Jáhenské svěcení
So 16. 6. 2007   Brno, Barvičova 85 – Den otevřených dveří Radia Proglas
Út 19. 6. 2007   Vranov u Brna – Kněžský den
So 23. 6. 2007 09:00 Brno - dóm – Kněžské svěcení
So 30. 6. 2007   Brno - dóm – Putování ke kořenům diecéze, hlavní pouť diecéze k sv. Petru a Pavlovi
Čt 5. 7. 2007 16:30 Mikulčice – Putování ke kořenům víry, pouť k sv. Cyrilu a Metoději
Po 16. 7. 2007 10:00 Kostelní Vydří – Kněžská pouť
St
Ne
25. 7. 2007
29. 7. 2007
  Brno – XVIII. konference Charismatické duchovní obnovy
Ne 12. 8. 2007   294. pěší pouť z Velkého Meziříčí do Netína
Po
Ne
13. 8. 2007
19. 8. 2007
  Tábor - Klokoty – Celostátní setkání mládeže
So
Ne
18. 8. 2007
19. 8. 2007
  Brno – Den Brna
Út 21. 8. 2007   VII. pěší pouť z Velkého Meziříčí na Velehrad
So 25. 8. 2007   Pouť z Třebíče do Mariazell
Ne 26. 8. 2007   Třebíč – Mariazellská slavnost
Ne 26. 8. 2007 10:00 Křižanov – Pouť ke svaté Zdislavě
Ne 26. 8. 2007 14:00 Svatá (farnost Křižanov) – Pěší pouť ke sv. Zdislavě na Svatou
Po
Ne
31. 8. 2007
2. 9. 2007
  Brno – 5. moravsko-slezské akademické dny
na téma Poslání laiků v dialogu o reformě vztahu státu a církve
So 1. 9. 2007   Žďár nad Sázavou - II – Diecézní pouť rodin
Ne 2. 9. 2007   Svatý kopeček u Mikulova – Pouť k Černé Panně Marii
Čt 27. 9. 2007   Brno – Den charity 2007
So 6. 10. 2007   Brno – 3. celostátní kongres dětí Papežského misijního díla

Ne
12. 10. 2006
14. 10. 2006
  Brno – Mezinárodní bioetická konference Život je dar
So 24. 11. 2007 09:00 Brno - dóm – Svatocecilské setkání chrámových hudebníků
So 10. 11. 2007   Sympozium o diecézi
So 1 . 12. 2007   Brno - dóm – Diecézní děkovná pouť k založení diecéze