Aktuality z diecéze

P. Kodet a P. Šlégr budou mít na Velehradě autogramiádu

05.07.5009

Karmelitánské nakladatelství se jako každý rok účastní Národní pouti na Velehradě.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

www.biskupstvi.cz

Internetová soutěž o brněnské diecézi – závěrečné shrnutí 

V sobotu 1. prosince 2007 proběhlo v brněnské katedrále závěrečné losování internetové soutěže uspořádané k 230. výročí založení brněnské diecéze. Losování provedl otec biskup Vojtěch Cikrle za přítomnosti státní notářky a organizátorů soutěže.
Soutěžilo se od března do listopadu 2007. Do soutěže se platně zaregistrovalo celkem 300 lidí, z toho 182 žen a 118 mužů. Průměrný věk soutěžících byl 32 let.
Na všechny otázky správně ve všech soutěžních kolech odpovědělo 5 soutěžících.
Těch, kteří splnili podmínku zodpovědět správně na všechny otázky minimálně v 5 soutěžních kolech, bylo 55. Všech 55 úspěšných soutěžících bylo zařazeno do závěrečného losování a pozváno do brněnské katedrály. Ti, kteří pozvání přijali, převzali z rukou otce biskupa spolu s jeho blahopřáním diplom a dárek.

Výsledky losování:
Dárkovou poukázku do restaurace L´Eau Vive získal pan Ladislav Ambrozek z Hodonína.
Dárkovou poukázku do prodejny Donum získala paní Hana Mrňousová z Olešné.
Dárkovou poukázku do prodejny Benedictus získal pan Karel Půček z Náměště nad Oslavou.

Všechny poukázky jsou v hodnotě 1000 Kč. Z poloviny jsou darem restaurace L´Eau Vive, prodejny Donum a prodejny Benedictus a z poloviny darem Biskupství brněnského.

Pět nejúspěšnějcích soutěžích (odpověděli vždy na vše správně):
1. Jana Brabcová, Zadní Zhořec (farnost Netín)
2. Marta Čapková, Třebíč
3. Pavel Julinek, Velké Pavlovice
4. Eduard Severa, Brno-Židenice
5. Jan Severa, Brno-Židenice

Z těchto pěti byla jako výherkyně satelitní soupravy pro příjem TV vylosována Jana Brabcová ze Zadního Zhořce. Otec Martin Holík, ředitel Proglasu, jí bohužel nemohl osobně předat výhru – dar Rádia Proglas, neboť soutěžící právě pobývá na stáži na Katolické univerzitě v Lublinu.

Všem soutěžícím – vylosovaným i nevylosovaným – srdečně blahopřejeme k jejich znalostem!

Fotogalerie ze závěrečného losování je k dispozici na stránkách Katechetického centra.