Petrov 1, 602 00 Brno • petrov@petrovinfo.cz • http://www.petrovinfo.cz  •  tel. 731 404 000 •   otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod.  •  GPS

Dačice

Římskokatolická farnost Dačice v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec


Do farnosti patří tyto obce/části obcí:

– Bílkov
– Borek
– Chlumec
– Dačice
– Dobrohošť
– Hradišťko
– Hříšice
– Malý Pěčín
– Toužím

Kontakt

Krajířova 18, 380 01 Dačice

Tel.: 384 420 297


Nedělní bohoslužby

   17.30 sobota, zimní období
   18.00 sobota, letní období
   09.00
   10.30 - sv. Antonín (frant.),


Kostely a kaple

– kostel farní sv. Vavřince
– kostel filiální sv. Jana Křtitele (Bílkov)
– kostel filiální sv. Antonína Paduánského (Dačice)
– kaple sv. Cyrila a Metoděje (Chlumec u Dačic)
– kaple Matky Boží (Dačice)
– kaple sv. Anny (Dobrohošť)
– kaple sv. Vavřince + Jana Křtitele (Hříšice)
– kaple Srdce Panny Marie (Malý Pěčín)

SROP Evropská unie Jihomoravský kraj

Projekt „Petrov – klíč k živé historii“ je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem.