Odkazy
Kontakt
Biskupství brněnské
Spolupracující organizace
Plenární sněm
Média
Informace o Pastoračním středisku
Aktuálně                       
Diecézní centra             
Vzdělávání                     
Spiritualita                  
Pastorační rady farnosti
Kategoriální pastorace  
Studijní texty
Diecézní knihovna
 

Nikodémova noc

Informační kontaktní centrum Petrov
 

Biblický impulz
 
Pastorace na webu
Abeceda víry na internetu
Katolik.cz
Tiskové středisko ?BK
Radio Proglas
Vysokoškolské katolické hnutí Brno
Info-síť
ChristNet.cz
Sdružení pěstounských rodin
Manzelstvi.cz
 
www.bigy.cz www.cmsps.cz www.kgtrebic.cz www.sosmb.ji.cz www.stredniskoly.cz
Dny otevřených dveřích na církevních školách brněnské diecéze

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola: 30.11.2017,30.1.2018

více na: www.bigy.cz
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno: 29.11.2017,24.1.2018
více na: www.cmgp.cz
Katolické gymnázium Třebíč (Gympl roku 2016 Kraje Vysočina): 19.10.2017
více na: www.kgtrebic.cz
Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava: 10.11.2017
více na: www.sosmb.ji.cz
Další informace: Na brněnském výstavišti proběhne ve dnech 24. a 25.11.2017 Veletrh středních škol.
více na: www.stredniskoly.cz
Aktuality z diecéze

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2018

18.01.2018

Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). Texty je možné použít při ekumenických bohoslužbách, vlastní liturgii, studiu Bible nebo v soukromé modlitbě.

|více...|

Církevní a klášterní turistika na veletrhu Regiontour 2018

18.01.2018

Expozice Církevní a klášterní turistiky bude na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2018 v Brně opět prezentovat poutní místa, kostely, kláštery a další církevní památky či zajímavosti církevní turistiky v České republice.

|více...|

Ples mládeže 2018

19.01.2018

Diecézní centrum mládeže pořádá 19. ledna 2018 tradiční Ples mládeže v sále Milosrdných bratří ve Vídeňské ulici v Brně. Zahájení je bohoslužbou v 19.00 hodin v kostele sv. Leopolda, ples začíná ve 20.00 hodin.

|více...|

Duchovní obnova se sestrou Veronikou Barátovou

20.01.2018

Duchovní obnovu se sestrou Veronikou Barátovou se bude konat v Brně dne 20. ledna 2018 od 9.00 hodin v kině Scala na Moravském náměstí.

|více...|

Kája Mařík na Lesné

21.01.2018

Římskokatolická farnost Brno-Lesná připravilo na neděli 21. ledna 2018 od 16.00 do 18.00 hodin promítání příběhů Káji Maříka.

|více...|