O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Legislativa
Formuláře
Důležité odkazy

 

 

 

 

 

KATECHETICKÝ VĚSTNÍK

Školní rok 2006-2007

Téma: CÍRKEV

 

Druh textu (přílohy)

Číslo
věstníku

Základní text

Luštěnky

Příloha PMDD

Speciální
příloha

Informační příloha

1-2

září - říjen
2006

Základní text v PDF
ke stažení

Téma:

Církev - místo sdílení Božího života

Církev

Vzácný poklad

Sv. František z Assisi

Biblionář 1-2

Příprava na Kongres PMDD - 1

 
Modlitba růžence

Informace
Katechetického centra

 pro katechety
brněnské diecéze
na měsíc září až říjen

3

listopad

Základní text v PDF
ke stažení

Téma:

Tajemství církve - církev Otcova

Vlastnosti církve

Vzpomínáme na zemřelé

Kdo ke komu patří

Biblionář 3

Příprava na Kongres PMDD - 2

Kartičky - cyklus C

1. neděle adventní
až Svátek Křtu Páně

Informace
Katechetického centra

pro katechety
brněnské diecéze
na měsíc listopad

4
prosinec

Základní text v PDF
ke stažení

Syn a Tělo Kristovo

Obrazy církve

Kázání Jana Křtitele

Štědrý den

Biblionář 4

 
Příprava na Kongres PMDD - 3 Spolu s anděly chvalme Pána

Pomůcka, jak prožít advent ve farnosti
či v rodině

Informace
Katechetického centra

pro katechety
brněnské diecéze
na měsíc prosinec

5
leden 2007

Základní text v PDF
ke stažení

Duch a církev

Maria - Matka církve

Cesta tří mudrců

Jednota křesťanů

Biblionář 5

Příprava na Kongres
PMDD - 4

Kartičky ke mším s dětmi- cyklus C

Zjevení Páně až
1. neděle postní

Inofrmace
Katechetického centra

pro katechety brněnské diecéze
na měsíc leden

6
únor 2007

Základní text v PDF
ke stažení

Církev jako společenství

Co kdo v církvi dělá?

Uvedení Páně do chrámu

Postní doba

Biblionář 6

Příprava na Kongres PMDD - 5 Program pro postní dobu::

Kříž - znamení lásky

Informace
Katechetického centra

pro katechety
brněnské diecéze
na měsíc únor

7

březen 2007

Základní text v PDF
ke stažení

Církev na světě
a svatost
 

Je církev svatá?

Ze života sv. Josefa

Ježíšovo utrpení

Biblionář7

Příprava na Kongres PMDD - 6 Kartičky ke mším
s dětmi - cyklus C

2. postní až 3. neděle velikonoční

Informace
Katechetického centra
pro katechety
brněnské diecéze
na měsíc březen

8

duben 2007

Základní text v PDF
ke stažení

Církev pro svět

 

Církev jako znamení

Postavy Svatého týdne

Nečekaná zpráva

Biblionář 8

 

Příprava na Kongres
PMDD - 7
Kartičky ke mším
s dětmi - cyklus C

4. velikonoční až
Slavnost Těla
a krve Páně

Informace
Katechetického centra
pro katechety
brněnské diecéze
na měsíc duben

9

květen 2007

Základní text v PDF
ke stažení

Být církví

Farní společenství
Seslání Ducha svatého
Příklad Panny Marie
Biblionář 9
Příprava na Kongres PMDD - 8

Kartičky ke mším
s dětmi - cyklus C

10. až 12. v mezidobí
22. až 26. v mezidobí

Informace
Katechetického centra
pro katechety
brněnské diecéze
na měsíc květen

10

červen 2007

Základní text v PDF
ke stažení

Mariino mateřství
v církvi

Církev je jako loď

Svatí Petr a Pavel

O prázdninách

Biblionář 10

Příprava na Kongres
PMDD - 9
Kartičky ke mším
s dětmi - cyklus C

27. neděle v mezidobí
až Slavnost Ježíše Krista Krále (C)

Informace
Katechetického centra

pro katechety
brněnské diecéze
na měsíc červen

 

 

 
© 2005, Biskupství brněnské