O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Legislativa
Formuláře
Důležité odkazy

 

 

 

 

KATECHETICKÝ VĚSTNÍK

Školní rok 2004-2005

Téma: PODOBENSTVÍ

 

Druh textu (přílohy)

Číslo
věstníku

(měsíc)

Základní text

Luštěnky

Znáš světce?
Kartičky
pro bystré
hlavičky

Speciální
příloha

Informační příloha

1-2
(září - říjen)

Základní text v PDF
ke stažení

Obsahuje:

K.Herbst: Katecheta - člověk, který uvěřil

Téma: Podobenství
o deseti družičkách
(Mt 25,1-13)

Příběhy:
- Tři otázky
- Čin je víc než slovo

Obce křesťanů - prafarnosti (J. Kaňa)

Podobenství
o deseti družičkách

Popletená podobenství

Písmo svaté a sport?

Chcete být biblionářem? (1-2)

Kartičky 1-4
ke stažení v PDF

Obsah:

sv.Václav
sv. Ludmila
sv. František z Assisi
sv. Terezie z Lisieux

Katechismus
v postkřesťanském světě

Interview
s kardinálem Josefem Ratzingerem
(30-Giorni)

Informace Katechetického centra

 pro katechety
brněnské diecéze
na měsíc září až říjen

3
listopad

Základní text v PDF
ke stažení

Obsahuje:

K.Herbst: Katecheta - člověk modlitby

Téma: Podobenství
o všeobecném soudu
(Mt 25,31-46)

Příběhy:
- Jeden den ševce
  Martina
- Nepoznaná královna
- Nesplněný úkol
  - a co dál
- Krásný obraz

Okénko do farnosti:
Rozdílné služby
v církvi (J. Kaňa)

Podobenství
o posledním soudu

Modlitba za zemřelé

Adventní příprava

Chcete být biblionářem? (3)

Kartičky 5-8
ke stažení v PDF

Obsah:

sv.Karel Boromejský
sv. Anežka Česká
sv. Martin
sv. Alžběta Uherská

Kartičky
na neděle

Obsah:

Ke každé neděli
jeden obrázek
k evangeliu
s větou
k zapamatování.
Na druhé straně modlitba.

1. neděle adventní (A)
až 2. neděle
po Narození Páně
(včetně)

Informace Katechetického centra

 pro katechety
brněnské diecéze
na měsíc listopad

4
prosinec

Základní text v PDF
ke stažení

Obsahuje:
K.Herbst: Katecheta - člověk, který umí využít příležitost
Téma: Čtyři druhy půdy
(Mt 13,1-9.18-23)
Příběhy:
- Dopis z věčného domova
- Pohádka o maličkém semínku
- Čím jsou pro mne Vánoce?
Okénko do farnosti:
Svátosti a farnost
(J. Kaňa)

Podobenství
o rozsévači

Jan Křtitel

Vánoční evangelium

Chcete být biblionářem? (4)

Kartičky 9-12
ke stažení v PDF

Obsah:

sv. Mikuláš
sv. Lucie
sv. Jan od Kříže
sv. Barbora

Putování
do Betléma

Advent ve farnosti
a v rodině
(symbol: šlápoty)

Informace Katechetického centra

pro katechety
brněnské diecéze
na měsíc prosinec

5
leden 2005

Základní text v PDF
ke stažení

Základní téma:

Podobenství
o vychytralém správci

Podobenství
o vychytralém správci

Vyprávění o mudrcích z východu

Křest Pána Ježíše

Chcete být
biblionářem?
(5)

Kartičky 13-16
ke stažení v PDF

Obsah:

sv. Tomáš Akvinský

sv. Klára

sv. Jan Bosko

sv. Terezie z Avily

Kartičky
na neděle

od Křtu Páně
po 3. neděli postní

Informace
Katechetickho centra

pro katechety brněnské diecéze
na měsíc leden 2005

6

únor 2005

Základní text v PDF
ke stažení

Základní téma:
Podobenství
o farizeovi a celníkovi

Farizeus a celník

Co víme o postní době

Farnost se schází
v kostele

Chcete být biblionářem? (6)

Kartičky 17-20
ke stažení v PDF

Sv. Cyril
Sv. Brigita Švédská
Sv. Metoděj
Sv. Monika

Zrnko k zrnku

Náměty
pro postní dobu
v Roce eucharistie
a Roce farnosti

Informace
Katechetického centra

pro katechety
brněnské diecéze

7

březen 2005

Základní text v PDF
ke stažení

Základní téma:
Podobenství
o marnotratném synu

Marnotratný syn

Kdo byl při poslední večeři

Co se děje ve farnosti

Chcete být biblionářem? (7)

Kartičky 21-24
ke stažení v PDF

Sv. Patrik
Sv. Markéta Alacoque
Sv. Prokop
Sv. Cecílie

Kartičky
na neděle

4. neděle postní

5. neděle velikonoční

Informace Katechetického centra

pro katechety
brněnské diecéze

8

duben 2005

Základní text v PDF
ke stažení

Základní téma:
O milosrdném Samaritánovi

Milosrdný Samaritán

Ježíš je jako dobrý pastýř

Služby ve farnosti

Chcete být biblionářem? (8)

Kartičky 25-28

Sv. Vojtěch

Sv. Bernardeta Soubirousová

Sv. Benedikt

Sv. Kateřina Sienská

Kartičky
na neděle

6. velikonoční

11. v mezidobí

Informace
Katechetického centra

pro katechety brněnské diecéze

9

květen 2005

Základní text v PDF
ke stažení

 

Téma:

O boháči a Lazarovi

O boháči a Lazarovi

Panna Maria jako vzor

Poznáš, co je
v kostele?

Chcete být biblionářem? (9)

Kartičky 29-32

Sv. Jan Nepomucký

Sv. Zdislava

Sv. Filip Neri

Sv. Hedvika

Kartičky na neděle

12. až 13. neděle

v mezidobí

23. až 27. neděle v mezidobí

Informace
Katechetického centra

 

pro katechety
brněnské diecéze

10

červen 2005

Základní text v PDF
ke stažení

Téma:

Podobenství o králi
a staviteli

O stavbě věže

Slavíme eucharistii

Co víme o novém papeži?

Chcete být biblionářem? (10)

Kartičky 33-36

Sv. Vít

Sv. Marie Goretti

Sv. Jan Nepomuk Neumann

Sv. Edita Steinová

Kartičky na neděle

28.  neděle v mezidobí (A)
až Ježíše Krista Krále
(A)

Informace
Katechetického centra

pro katechety
brněnské diecéze

 
 
© 2004, Biskupství brněnské