O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Legislativa
Formuláře
Statistika
Důležité odkazy
Vaše ohlasy

 

 

 

 

 

Předložené texty a grafické soubory mohou sloužit pro osobní potřebu při výuce náboženství. Jakékoliv další publikování podléhá autorským právům a je možné pouze po souhlasu vydavatele při zachování podmínek stanovených zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Červen 2002
Květen 2002
Duben 2002
Březen 2002
Únor 2002

Leden 2002
Prosinec 2001
Listopad 2001
Září+říjen 2001

Návod ke stažení
katechetického
věstníku

ČERVEN 2001/02

Věstník ke stažení (Formát PDF, 831 KB)

Téma: Naše modlitba
 • Vzděláváme se: Naše modlitba (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Krédo – shrnutí (H. Baránková)
 • Test znalostí: Modlitba
 • Příběhy o cestě k Bohu Ignác Lepp
 • Pedagogické okénko: Dramatizace
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ:Ezdráš, Eleazar
NZ:Jáhen Filip, Kornélius
 • Luštěnky a prac. listy: – Formy modlitby
– Ověřme si znalost Písma
– Norbert
 • Pro mše s dětmi: 22. až 26. neděle v mezidobí (A)
KVĚTEN 2001/02

Věstník ke stažení (Formát PDF, 850 KB)

Téma: Ježíšova modlitba
 • Vzděláváme se: Ježíšova modlitba (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Ježíšova modlitba (H. Baránková)
 • Test znalostí: Modlitba
 • Příběhy o cestě k Bohu Paul Claudel
 • Pedagogické okénko: Práce s Písmem
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ:Nabuchonodozor, Kýros
NZ:Gamaliel, Akvila a Priscila
 • Luštěnky a prac. listy: – Náš den a modlitba
– Velikonoční doba
– Jan Nepomucký
 • Pro mše s dětmi: 9. až 13. neděle v mezidobí (A)
DUBEN 2001/02

Věstník ke stažení (Formát PDF, 850 KB)

Téma: Věřím ve vzkříšení těla a život věčný
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k hl. tématu
Nebeský Jeruzalém (H. Baránková)
 • Test znalostí: Věřím ve vzkříšení těla a život věčný
 • Příběhy o cestě k Bohu Karel de Foucauld
 • Pedagogické okénko: Kreslení s dětmi
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ:Ezechiel, Daniel
NZ:Bartoloměj, Tabita
 • Luštěnky a prac. listy: – Věřím ve vzkříšení
– Velikonoce
– Vojtěch
 • Pro mše s dětmi: 6., 7. velikonoční, Nanebevstoupení Páně,
Seslání Ducha Sv., Nejsvětější trojice (A)
BŘEZEN 2001/02

Věstník ke stažení (Formát PDF, 882 KB)

Téma: Věřím v odpuštění hříchů
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k hl. tématu
Metody k liturgickému roku
 • Test znalostí: Věřím v odpuštění hříchů
 • Příběhy o cestě k Bohu Ruth Pfau
 • Pedagogické okénko: Slavení liturgie
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ:Izaiáš, Jeremiáš
NZ:apoštol Filip, Barnabáš
 • Luštěnky a prac. listy: – Odpuštění hříchů
– Tři velké dny
– Jan z Boha
 • Pro mše s dětmi: Zmrtvýchvstání Páně až
5. velikonoční (A)
ÚNOR 2001/02

Věstník ke stažení ke stažení (Formát PDF, 924 KB)

Téma: Věřím v Církev
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k hl. tématu
Metody k liturgickému roku: Postní doba
 • Test znalostí: Věřím ve společenství svatých
 • Příběhy o cestě k Bohu Sigrid Undsetová
 • Pedagogické okénko: Modlitba
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ:Job, Ester
NZ:Štěpán, Matěj
 • Luštěnky a prac. listy: – Společenství svatých
– Postní cesta
– Mlada
 • Pro mše s dětmi: 2. neděle postní až
Květná neděle (A)
LEDEN 2001/02

Věstník ke stažení (Formát PDF, 885 KB)

Téma: Věřím v Církev
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k hl. tématu
Metody k liturgickému roku
 • Test znalostí: Věřím v Církev
 • Příběhy o cestě k Bohu Thomas Merton
 • Pedagogické okénko: Učení nazpaměť
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ:Náman Syrský, Jonáš
NZ:Marie Magdalena, Vdova z Naimu
 • Luštěnky a prac. listy: – Vlastnosti církve
– Don Bosco
– Klanění mudrců
 • Pro mše s dětmi: 2. až 5. neděle v mezidobí
1. neděle postní
PROSINEC 2001/02

Věstník ke stažení (Formát PDF, 960 KB)

Téma: Věřím v Ducha Svatého
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k hl. tématu
Metody k liturgickému roku
 • Test znalostí: Věřím v Ducha Svatého
 • Příběhy o cestě k Bohu Edita Steinová
 • Pedagogické okénko: Vyprávění
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ:Eliáš,Elizeus
NZ:Jairos,Bartimaios
 • Luštěnky a prac. listy: – Duch svatý je dar
– Bůh plní své sliby
– Mikuláš z Myry
– Adventní cesta
 • Pro mše s dětmi: 2.neděle adventní (A)
až Svátek Křtu Páně
LISTOPAD 2001/02

Věstník ke stažení (Formát PDF, 831 KB)

Téma: Odtud přijde soudit živé i mrtvé
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k hl. tématu
Metody k liturgickému roku
 • Test znalostí: Ježíš, který přijde soudit
 • Příběhy o cestě k Bohu: André Frossard
 • Pedagogické okénko: Hry
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ:Batšeba,Šalomoun
NZ:Marta,Kleofáš
 • Luštěnky a prac. listy: – Ježíš znovu přijde
– Co čeká zemřelé??
– Martin z Tours
 • Pro mše s dětmi: 30.neděle v mezidobí (C)
až 1.neděle adventní (A)
ZÁŘÍ + ŘÍJEN 2001/02

Věstník ke stažení (Formát PDF, 1032 KB)http://doc.biskupstvi.cz/katech/soubory/vestnik/2001-02/kv-02-0102.pdf

Téma: Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k hl. tématu
Metody k liturgickému roku
 • Test znalostí: Věřím v Ježíše, který vstoupil na nebe
 • Příběhy o cestě k Bohu: Cronin
 • Pedagogické okénko: Práce s obrazem
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ:Rút,Samuel, Saul,David
NZ:Marek,Lukáš, Zacheus,Lazar
 • Luštěnky: – Ježíš vstoupil na nebesa
– Růženec
– sv. František z Assisi
 • Pro mše s dětmi: 25.až 29.neděle v mezidobí (cyklus C)
 

© 2002, Biskupství brněnské