O nás
Poslání
Kontakty
Katechetický věstník
Kurz
Pomůcky
Statistika
Osnovy
Fotogalerie

 

 

 

 

 

POSLÁNÍ

Diecézní katechetické centrum bylo zřízeno jako součást Biskupství brněnského dne 1. 8. 1990.
 

Prostřednictvím Diecézního katechetického centra (dále též KC) diecézní biskup „řídí a usměrňuje všechny katechetické činnosti v diecézi“ (Všeobecné direktorium pro katechezi, 265). KC analyzuje situaci v diecézi vzhledem k výchově v katolické víře, zpracovává program katecheze v diecézi, vypracovává potřebné pomůcky pro katechetickou práci a náboženskou výchovu nebo výuku, nabízí kurzy a přednášky, podporuje základní i permanentní formaci katechetů a pečuje o jejich vzdělávání. KC zajišťuje agendu přípravy a evidence kanonických misí ke katechetické službě. Zajišťuje agendu katechumenátu v diecézi. KC rovněž připravuje programy a školí lektory, kteří ve školách představují témata spojená s křesťanstvím (Vstupy do škol).
© 2018, Biskupství brněnské