O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Legislativa
Formuláře
Statistika
Důležité odkazy
Vaše ohlasy

 

 

 

 

 

Biblické symboly

Jde o soubor katechezí využitelných při bohoslužbách s účastí dětí.
Autorem je P. Mgr. Václav Trmač, kněz brněnské diecéze, děkan blanenský. Náměty na katecheze mohou posloužit také při jiných katechetických setkáních - v kostele, ve škole, na faře. Barevné samolepky "Biblické symboly" pak slouží jako drobná odměna a připomínka toho, co zaznělo. Ke každé katechezi je navržena aktivita (dynamika), která se symbolem souvisí.
Počet katechezí je totožný se samolepkami.

Velikost samolepek odpovídá pomůcce "Můj sešitek", do níž si děti mohou obrázky postupně vlepovat.

Cena brožury 50 Kč.

 

©  Biskupství brněnské