O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Materiály
Legislativa
Statistika
Důležité odkazy
Vaše ohlasy

 

 

 

 

MATERIÁLY

Samolepky pro katechezi

Jeden arch samolepek s náboženskou tematikou obsahuje 54 kusů čtvercového tvaru rozměru cca 3x3 cm (musí se nastříhat). Arch s 54 samolepkami stojí 3 Kč. Tisk jednobarevný, vínově červený, různá témata: liturgický rok, liturgické symboly, Ježíšův život, Panna Maria, SZ aj. (vše na jednom archu). Samolepky lze využít jako drobné odměny pro děti.

Látkový soubor pro katechezi

Oba následující látkové soubory vyrábí Charita sv. Alexandra v Ostravě.

Katechetický balíček malý v ceně 960 Kč obsahuje: šátky o rozměru 70 × 70 cm po 2 kusech v různých barvách (bílá, žlutá, oranžová, červená, fialová, světle modrá, tmavě modrá, zelená, tělová, hnědá, černá) a 1 fialový kruh o průměru 140 cm.

Katechetický balíček velký stojí 1850 Kč. Obsahuje totéž, co malý, navíc pak látkové pruhy 4 barev (rozměr 30 × 120 cm), srdce (výška 100 cm), 3 kruhy o průměru 140 cm (žlutý, zelený, fialový), čtverec (140 × 140 cm), šňůrky a stužky.

Oba produkty jsou k dostání na KC na předem danou objednávku.

Potřebujete pomůcky?
Pak si přečtěte následující informace Katechetického centra:
ČBK schválila od školního roku 2003-04 celorepublikové používání metodik a pracovních listů k rakouské řadě učebnic. Jde o tzv. „ostravské“ pomůcky pro 1., 2., 4.,5. a 6. třídu (byly zpracovány pracovnicemi ostravského katechetického centra). ČBK schválila rovněž osnovy, které těmto materiálům odpovídají. Osnovy byly posouzeny MŠMT a k 1. 9. 2004 schváleny. Jde o alternativu k dosavadním lineárním „fialovým“ osnovám z roku 1995 (jejich platnost se neruší).
Pro výuku od 1. do 5. třídy ZŠ podle „ostravské“ řady je tedy pro každé dítě nutná složka pracovních listů a metodika pro vyučujícího. Dobré je mít rovněž barevnou učebnici.
Kdo by se rozhodl postupovat podle starší varianty, ještě jsou k dispozici metodiky pro 1. třídu (autor J. Kaňa, vyd. MCM Olomouc) a metodiky i pracovní sešity pro 4. a 5. třídu (vyd. MCM Olomouc).
Pro výuku na 2. stupni ZŠ je nutná pro každé dítě učebnice a vlastní sešit, pro vyučujícího metodika (pokud existuje). Všechny tyto materiály jsou starší, vydané po revoluci.
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ POMŮCKY
Následující pomůcky jsou k dostání na Katechetickém centru, Petrov 5:
 • 10 plakátů pro názornou katechezi a náboženskou výchovu
 • 5 plakátů pro názornou katechezi a náboženskou výchovu
 • Rozsévač vyšel rozsévat – Biblické katecheze k textům Nového Zákona. Autor J. Šelinga.
 • Samolepky – 1 arch s 54 ks samolepek s nejrůznějšími tématy (liturgický rok, život Pána Ježíše, P. Maria, obecné křesťanské symboly, SZ)
 • Motivační razítka pro předškolní a 1. stupeň.
Podrobný přehled všech dostupných pomůcek je k dispozici ke stažení ve formátu RTF nebo PDF (komprimováno ZIP).
Nabídka plakátů pro katechezi

Biskupství brněnské vydalo ve spolupráci s nakladatelstvím Portál plakáty pro názornou katechezi a náboženskou výchovu dětí. Plakáty o velikosti 48 x 67 cm jsou barevné, na křídovém papíře, složené do formátu B5. Jsou uspořádány do dvou sad. První obsahuje 10 plakátů a je vhodná zvláště pro nižší školní věk. Druhá obsahuje 5 plakátů pro střední školní věk, příp. i mládež. Ke každé sadě přísluší brožura s výkladovými a pomocnými texty, které u některých témat obsahují mj. také kvíz k procvičení a ověření znalostí.

Plakáty a text brožur zpracovala na základě italských originálů (vyd. Elledici Torino) Mgr. Marie Špačková. Lze je objednat na adrese: Biskupství brněnské, Katechetické centrum, Petrov 8, 601 43 Brno, tel. 543 235 030, e-mail: kc.brno@biskupstvi.cz. Jsou rovněž k nahlédnutí, příp. k zakoupení na Diecézním katechetickém středisku každé diecéze.

Sada 10 plakátů stojí 200 Kč, sada 5 plakátů 150 Kč. Cena obou sad dohromady je 320 Kč (sleva).

Tato pomůcka může být dobrou pomocí pro každého, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na katechezi nebo náboženské výchově dětí či mládeže. Zvláště pro současnou generaci, formovanou audiovizuálními médii, je škola bez názorných materiálů nemyslitelná. Plakáty by tedy neměly chybět v žádné farnosti. Jistě budou i vítaným a vhodným vánočním dárkem pro katechetky a katechety.

První sada (10 plakátů) vhodná zvláště pro nižší školní věk obsahuje:

 1. Bůh je Stvořitel a Otec všech (plakát ke katechezi o Bohu -- Stvořiteli a Otci).

 2. Bůh Otec je stále s námi (plakát ke katechezi o Bohu Otci, který je stále s námi, a o modlitbě).

 3. Přichází Ježíš (plakát ke katechezi o Ježíšově narození a dětství).

 4. Co Ježíš říká a jak žije (plakát ke katechezi o Ježíšově životě a poselství).

 5. Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání (plakát ke katechezi o Ježíšově velikonočním tajemství).

 6. Církev je Boží rodina (plakát ke katechezi o církvi).

 7. Jsme Boží děti (plakát ke katechezi o svátosti křtu).

 8. Slavíme Eucharistii (plakát ke katechezi o svátosti eucharistie).

 9. Žijeme jako Boží děti (plakát ke katechezi o křesťanském způsobu života).

 10. Bůh nám odpouští (plakát ke katechezi o svátosti smíření).

Druhá sada (5 plakátů) pro střední školní věk, příp. i mládež obsahuje:

 1. Bible a její knihy (plakát pro základní seznámení s Knihou knih).

 2. Ježíšova země (mapa Izraele s obrázky pro lepší pochopení evangelia).

 3. Ježíš v Jeruzalémě (plánek Jeruzaléma pro poznání důležitých událostí Ježíšova života).

 4. Maria a její život (skrze ikonu a obrázky k odhalování tajemství života Panny Marie).

 5. Liturgický rok - cesta církve (symbolická cesta s příslušnými dobami a slavnostmi včetně liturgických barev).

Katechismus pro děti k plakátům zdarma!
Nakladatelství Paulínky nám nabídlo zdarma k odebrání následující katechismy České biskupské konference:
 • Já jsem s Vámi - pro děti od šesti do osmi let

 • Pojďte za mnou - pro děti od osmi do deseti let

Rozhodli jsme se, že tyto katechismy budeme rozdávat přednostně těm, kdo zakoupí nedávno vydané plakáty pro katechezi (viz informace výše). Vy, kteří jste tedy již plakáty zakoupili a katechismy nedostali, můžete si je u nás dodatečně vyzvednout. Ke kompletní sadě plakátů patří jeden kus od každého katechismu. Katechismus "Já jsem s vámi" je pro kombinaci s plakáty velmi vhodný, neboť vždy jeden z deseti plakátů shrnuje jednu jeho kapitolu. Myslíme si, že tuto pomůcku budete moci využít zvláště ve smíšených skupinkách dětí. Pokud byste chtěli katechismy poslat poštou, budeme účtovat poštovné.

Potřebujete vysvědčení?
O pololetí a na konci školního roku přepadají každého katechetu (kněze či laika) rozpaky, jak ohodnotit žáky navštěvující náboženskou výchovu. Na školních vysvědčeních je většinou uvedeno „účastnil se“. Přesto někteří vyučující cítí, že by náboženství jakési konkrétní ocenění chtělo. Proto je možné připravit si vlastní vysvědčení se slovním hodnocením nebo známkováním. (Pokud je náboženství ve škole jako nepovinný předmět, je třeba si uvědomit, že toto vysvědčení je pouze interní záležitostí, protože existuje oficiální školní vysvědčení.)
Tři varianty formuláře vysvědčení včetně komentáře lze nalézt na stránce „Jak psát vysvědčení a slovní hodnocení“.
 

© 2004, Biskupství brněnské