O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Vstupy do škol
Legislativa
Formuláře
Důležité odkazy
Fotogalerie

 

 

 

 

 

Církevní předpisy a dokumenty
týkající se výuky náboženství a katecheze

 

Všeobecné direktorium pro katechizaci (Kongregace pro klérus, 1997. V češtině vydala ČBK, 1998.)

Vybrané kánony CIC týkající se katechetické služby v církvi (citace některých paragrafů Kodexu církevního práva, které se týkají katecheze a výuky náboženství).

Evangelii nuntiandi (Pavel VI.: Evangelii nuntiandi, 1975. V češtině vydal Zvon, 1990.)

Katolická škola (Kongregace pro katolickou výchovu, 1977; v češtině ČBK, 1994.)

Katolická škola na prahu třetího tisíciletí (Kongregace pro katolickou výchovu, 1997. V češtině ČBK, 1998.)

Svědectví katolického laika ve škole o víře (Kongregace pro katolickou výchovu, 1982. V češtině ČBK, 2003.)

Náboženský rozměr výchovy v katolické škole (Kongregace pro katolickou výchovu,1988. V češtině ČBK, 1994.)

 

 
© Biskupství brněnské