O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Vstupy do škol
Legislativa
Formuláře
Důležité odkazy
Fotogalerie
 
Privátní zóna
pro účastníky právě probíhajícího kurzu

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ KURZY
 
Teologický kurz

Trvá jeden školní rok a nabízí základní teologický přehled. Je určen především těm, kdo si chtějí uspořádat a prohloubit své náboženské vědomosti a kdo se chtějí učit odpovídat na otázky spojené s vírou katolického křesťana. Kurz není určen hledajícím, ale  věřícím římskokatolického vyznání, kteří již základní náboženské vědomosti mají a byli také biřmováni.

Absolventi Teologického kurzu, kteří se chtějí osobně zapojit do konkrétní pastorační nebo katechetické služby ve farnosti, se mohou v dalším školním roce přihlásit do kurzu Katecheta (orientován zvláště na farní katechezi dětí) nebo do kurzu Služba ve farnosti (orientován zvláště na pomoc při liturgii a farní agendu).

Teologický kurz nabízí základní vhled do těchto oborů: systematická teologie, biblistika, liturgika, morálka, pastorálka, církevní dějiny, církevní právo a duchovní život.

Teologický kurz se koná jednou za dva roky (střídá se s kurzem Katecheta).

Vyučování probíhá o sobotách podle stanoveného rozvrhu buď v budově Biskupského gymnázia, Barvičova 85, Brno, nebo na Biskupství brněnském (podle počtu přihlášených účastníků). Ráno se začíná v 9 a odpoledne končí v 15 hodin. Kurz je ukončován zkouškami z jednotlivých předmětů, které mají většinou písemnou formu. Kromě vzdělávání je cílem kurzu také umožnit účastníkům zážitek ze společenství církve.

Při slavnostním ukončení obdrží absolvent z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho nebo generálního vikáře Jiřího Mikuláška "Osvědčení o absolvování kurzu".

Naposledy probíhal Teologický kurz ve školním roce 2016-17. Foto z ukončení.
Příští Teologický kurz se plánuje na školní rok 2018-19.

Plánované termíny: 6.10.2018, 20.10., 3.11., 24.11., 8.12., 5.1.2019, 19.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 27.4., 11.5., 25.5.2019 – ukončení v katedrále

Formulář přihlášky ke stažení zde: Word, PDF.

Napsali o kurzu...

 
Kurz Katecheta

je určen těm, kdo chtějí v budoucnu po dohodě s duchovním správcem pomáhat ve farní katechezi dětí, mládeže či jiné věkové skupiny, nebo v jakékoliv další pastorační činnosti pro farnost. Pro účast v něm je potřeba řádné absolvování Teologického kurzu (viz výše). V případě potřeby je však možno postup obrátit: nejdříve absolvovat kurz Katecheta (a neztrácet rok), potom si doplnit kurz Teologický. (Kurz Katecheta se střídá s Teologickým kurzem: jeden rok je kurz Teologický, další rok kurz Katecheta.)

Kurz Katecheta je určen absolventům Teologického kurzu a obsahuje tyto předměty: katechetika, didaktika, pedagogika, psychologie, katechetické metody, pastorálka, Katechismus katolické církve, organizace katecheze v diecézi a duchovní život. Katechetické metody jsou vyučovány formou zajímavých praktických workshopů a seminářů.

Nejbližší kurz Katecheta bude se plánuje na období od října 2017 do května 2018.
Plánované vyučovací termíny kurzu (soboty od 9 do 15 hodin):
Rok 2017: 7
.10.; 21.10.; 4.11.; 9.12.2017; Po Novém roce pokračuje:

Rok 2018: 13.1.; 20.1.; 10.2.; 24.2.; 10.3.; 17.3.; 7.4.; 21.4., 12.5. a 26.5.2018.

 

Přihlášky přijímáme do 22.9.2017 na adrese:
Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 602 00 Brno

Informace a přihláška k vytištění:

Informace formát A5, informace formát A4, přihláška A4 (oboustranně).

Kontaktovat nás můžete na: <sumberova@biskupstvi.cz>

Napsali o kurzu...

Kurz Služba ve farnosti (dříve "Akolyta")

je určen mužům i ženám, těm, kdo slouží ve farnostech při podávání sv. přijímání, vedou bohoslužby slova nebo jsou pravidelnými lektory, vedou denní modlitbu církve, růženec, křížové cesty, malá společenství, pomáhají při vedení farní agendy apod.
Tento kurz probíhá formou cca čtyř pracovních setkání. Střídá se rovněž z Teologickým kurzem, to znamená, že probíhá v roce následujícím po Teologickém kurzu. Je určen absolventům Teologického kurzu.

Bližší informace naleznete na stránkách Pastoračního střediska.
Kontakt: Ing. Jaroslava Doleželová, <dolezelova@biskupstvi.cz>.

 

Biblický kurz

Je každoročně organizován Pastoračním střediskem Biskupství brněnského. Informace
o aktuálním biblickém kurzu naleznete na stránkách Pastoračního střediska.

 
Formační vzdělávání katechetů

Program formačních setkání pro školní rok 2018-19 naleznete zde.

 

 
© Biskupství brněnské