O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Legislativa
Vstupy do škol
Formuláře
Důležité odkazy
Fotogalerie

 

 

 

 

 

KANONICKÉ MISE

Podmínky udělení kanonické mise v brněnské diecézi

Kanonická mise, tj. pověření biskupa k vyučování, se uděluje jak pro katechety ve far-nostech, tak pro učitele náboženství ve školách. Pro učitele náboženství ve školách se vedle kanonické mise (která slouží pro vnitrocírkevní účely) vydává potvrzení pro účely školy, že daná osoba má pověření římskokatolické církve vyučovat náboženství.

Kanonická mise je tedy pověřením biskupa k vyučování, ne osvědčením o tom, že katecheta či učitel náboženství splňuje požadavky k vyučování dané školskými předpisy.

Pro udělení kanonické mise jsou v brněnské diecézi stanoveny tyto podmínky:

- písemné podání žádosti farářem (formulář žádosti), v níž farář stvrzuje, že jmenovanou osobu zná jako psychicky zdravou a vyrovnanou osobnost, římského katolíka/katoličku s dobrou pověstí, žíjícího/žijící v plném společenství římskokatolické církve včetně svátostné praxe a aktivně se zapojujícího/zapojující do farního života;

- vzdělání: VŠ se zaměřením na křesťanskou výchovu; magisterské VŠ v kombinaci
s kurzy*; příp. SŠ s maturitou + kurzy*.
 

Slovem kurzy* se v tomto případě rozumí:

- Teologický kurz + kurz Katecheta pořádaný Biskupstvím brněnským. Potřeba je absolvování obou dvou kurzů; nestačí pouze kurz Teologický, ani kurz Služba ve farnosti či kurz pro spolupracovníky ve farnosti;

- nebo jednoletý Katechetický kurz pořádaný Biskupstvím brněnským do roku 2002.

- pro opakované udělování kanonické mise je rovněž nutná účast na formačních setkáních katechetů. Nezbytné minimum:  účast na diecézním setkání katechetů (1x za 2 roky), setkávání s ostatními katechety na úrovni farnosti - pravidelně během školního roku dle potřeby, 1x ročně účast na děkanátním setkání katechetů (pokud se koná).

Katechetům z Brna a okolí, kteří mají v kanonické misi uvedeno jako místo setkávání Brno-Petrov, ale i dalším zájemcům, kteří jsou ve farnostech osamoceni, nebo mají zájem o hlubší vzdělávání, jsou k dispozici formační setkání v Brně na Petrově.

 

© Aktualizováno 16.10.2009, Biskupství brněnské