O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Vstupy do škol
Legislativa
Formuláře
Důležité odkazy
Fotogalerie

 

 

 

 

 

VSTUPY DO ŠKOL

 

Nejbíližší plánované semináře

Termín konání

Čas

Dušičky a Haloween v tradici a kultuře

16. 10. 2017 

15:3018:30
Poselství křesťanských Vánoc II. (advent)

13. 11. 2017 

15:3018:30
Poselství křesťanských Vánoc I. (Vánoce)

23. 11. 2017 

15:3018:30

Kontakt: Mgr. Karolína Kolářová, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, Brno
e-mail: kolarova@biskupstvi.cz; te
l. 533 033 297.

Je nutné přihlásit se nejpozději týden před termínem konání semináře. Všechny semináře se konají v Brně, přihlášení dostanou podrobnější informace.

 

O projektu "Vstupy do škol" v brněnské diecézi

Cílem projektu je představovat ve školách – převážně základních – témata spojená s křesťanstvím. Vstupy do škol chtějí přiblížit žákům a studentům poselství křesťanských svátků, seznámit je s významnými postavami křesťanství a také s křesťanskými symboly a hodnotami, které patří k základům naší evropské kultury. Všechny nabízené výukové programy jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV).

V brněnské diecéi nabízíme základním školám výukové programy s těmito tématy:

– Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

– Poselství křesťanských Vánoc I a II

– Poselství křesťanských Velikonoc I a II

– Cyril a Metoděj – historie a současnost

– Bible – víc než kniha

– Kostel u nás

Každé z těchto témat je rozpracováno do tří samostatných výukových programů, které odpovídají třem věkovým kategoriím žáků ZŠ (1.–3., 4.–6. a 7.–9. ročník). Výukové programy v délce 1 až 2 vyučovací hodiny jsou realizovány formou jednorázového vstupu do výuky.

Programy jsou školám nabízeny skrze vyškolené lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi. Do realizace projektu se jako lektoři zapojují kněží, katecheté, pastorační asistenti a věřící učitelé z různých farností brněnské diecéze. Před samotným vstupem do výuky se lektoři účastní lektorských seminářů organizovaných Diecézním katechetickým centrem, kde kromě potřebných informací, materiálů a instrukcí dostanou osvědčení o absolvování semináře (pokud mají vysokoškolské magisterské vzdělání). Pro samotnou realizací programu ve škole je povinností lektorů mít souhlas faráře, na území jehož farnosti škola leží .

Všechny výukové programy, které jsou na seminářích představeny a předávány lektorům, jsou akreditovány MŠMT ČR v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

         

Každoročně průběhu října a listopadu se ve školách úspěšně uskutečňují výukové programy s názvem Dušičky a Halloween v tradici a kultuře (pro žáky 4.–9. ročníku ZŠ, příp. SŠ), které přibližují křesťanskou tradici slavení Vzpomínky na všechny věrné zemřelé a anglosaskou tradici slavení Halloweenu.

Největšímu zájmu ze strany škol se dlouhodobě těší výukové programy z cyklu Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc.

     

Výukové programy s tématem Cyril a Metoděj – historie a současnost jsou žádaným a oceňovaným doplněním výuky (vlastivěda, dějepis, český jazyk) ve 4.–9. ročníku a na některých školách také součástí projektových dnů k tématu Velká Morava.

Stoupající zájem se ukazuje v poslední době o programy s tématem Bible – víc než kniha, které jsou vítaným doplněním výuky českého jazyka nebo dějepisu.

Děkujeme školám za jejich otevřenost a vstřícné přijetí našich spolupracovníků lektorů. Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se na nás.

Kontaktní osoba pro „Vstupy do škol“ v brněnské diecézi:
Mgr. Rita Konzalová, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, Brno.
e-mail: konzalova@biskupstvi.cz; tel. 533 033 257

 

 2016 © Biskupství brněnské