O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Vstupy do škol
Legislativa
Formuláře
Důležité odkazy
Fotogalerie

 

 

 

 

 

VSTUPY DO ŠKOL

 

Nejbližší plánované semináře

Termín konání

Čas


Bible víc než kniha

15. 1. 2019 

15:3019:30
Cyril a Metoděj - historie a současnost

5. 2. 2019

15:3018:00


Poselství křesťanských Velikonoc II. (Postní doba)

26. 2. 2019 

15:3019:30
Poselství křesťanských Velikonoc I. (Velikonoce)

12. 3. 2019

15:3019:30
Svědci víry - bohatství našeho národa

30. 4. 2019

15:3019:30
Kostel u nás

květen 2019

 

Výše uvedený nový interaktivní program seznamuje žáky s velkými a důležitými postavami naší země, které byly ovlivněny vírou, dokázaly žít svůj život neobyčejně a byly také mimořádným přínosem pro rozvoj našeho národa. Programy jsou určeny lektorům s pedagogickým nebo teologickým vysokoškolským vzděláním, kteří je budou realizovat ve školách na území brněnské diecéze. Programy nejsou pouze pro soukromé vzdělávání.

Kontakt: Mgr. Rita Konzalová, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, Brno
e-mail: konzalova@biskupstvi.cz; te
l. 533 033 257.

Je nutné přihlásit se nejpozději týden před termínem konání semináře. Všechny semináře se konají v Brně, přihlášení dostanou podrobnější informace.

 

O projektu "Vstupy do škol" v brněnské diecézi

Cílem projektu je představovat ve školách – převážně základních – témata spojená s křesťanstvím. Vstupy do škol chtějí přiblížit žákům a studentům poselství křesťanských svátků, seznámit je s významnými postavami křesťanství a také s křesťanskými symboly a hodnotami, které patří k základům naší evropské kultury. Všechny nabízené výukové programy jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV).

V brněnské diecéi nabízíme základním školám výukové programy s těmito tématy:

– Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

– Poselství křesťanských Vánoc I a II

– Poselství křesťanských Velikonoc I a II

– Cyril a Metoděj – historie a současnost

– Bible – víc než kniha

– Kostel u nás

– Svědci víry – bohatství našeho národa

Každé z těchto témat je rozpracováno do tří samostatných výukových programů, které odpovídají třem věkovým kategoriím žáků ZŠ (1.–3., 4.–6. a 7.–9. ročník). Výukové programy v délce 1 až 2 vyučovací hodiny jsou realizovány formou jednorázového vstupu do výuky.

Programy jsou školám nabízeny skrze vyškolené lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi. Do realizace projektu se jako lektoři zapojují kněží, katecheté, pastorační asistenti a věřící učitelé z různých farností brněnské diecéze. Před samotným vstupem do výuky se lektoři účastní lektorských seminářů organizovaných Diecézním katechetickým centrem, kde kromě potřebných informací, materiálů a instrukcí dostanou osvědčení o absolvování semináře (pokud mají vysokoškolské magisterské vzdělání). Pro samotnou realizací programu ve škole je povinností lektorů mít souhlas faráře, na území jehož farnosti škola leží.

Všechny výukové programy, které jsou na seminářích představeny a předávány lektorům, jsou akreditovány MŠMT ČR v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

         

Každoročně průběhu října a listopadu se ve školách úspěšně uskutečňují výukové programy s názvem Dušičky a Halloween v tradici a kultuře (pro žáky 4.–9. ročníku ZŠ, příp. SŠ), které přibližují křesťanskou tradici slavení Vzpomínky na všechny věrné zemřelé a anglosaskou tradici slavení Halloweenu.

Největšímu zájmu ze strany škol se dlouhodobě těší výukové programy z cyklu Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc.

     

Výukové programy s tématem Cyril a Metoděj – historie a současnost jsou žádaným a oceňovaným doplněním výuky (vlastivěda, dějepis, český jazyk) ve 4.–9. ročníku a na některých školách také součástí projektových dnů k tématu Velká Morava.

Stoupající zájem se ukazuje v poslední době o programy s tématem Bible – víc než kniha, které jsou vítaným doplněním výuky českého jazyka nebo dějepisu.

Děkujeme školám za jejich otevřenost a vstřícné přijetí našich spolupracovníků lektorů. Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se na nás.

Koordinátorky Vstupů do škol v brněnské diecézi:
Mgr. Rita Konzalová, e-mail: konzalova@biskupstvi.cz; tel. 533 033 257
Mgr. Karolína Kolářová, e-mail: kolarova@biskupstvi.cz, tel. 533 033 297

 

 © Biskupství brněnské