O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Legislativa
Formuláře
Vstupy do škol
Důležité odkazy
Fotogalerie

 

 

 

 

 

TEOLOGICKÝ KURZ
 
Některé ohlasy absolventů Teologického kurzu

Teologický kurz mě obohatil hlavně v oblasti vzdělání ve víře a doplnil věci, které jsme se v nábo-ženství nikdy neučili.Přínosem mi bude v tom, že mohu s jistotou odpovídat na dotazy nevěřících lidí
o Bohu a své víře. Obohatil mě také o prohloubení mé vlastní víry v Boha, protože když jsem se do kurzu přihlásila, byla jsem ke své víře docela chladná.

Na Teologickém kurzu se mi líbí už to, že vůbec je! Je to příležitost ke vzdělávání v oblasti víry. Obohatil mě o spoustu informací o křesťanství, například o dějinách církve nebo o Bibli. Pro můj další život to bude přínosné hlavně v tom, že vidím spoustu souvislostí, jsem si jistější v některých otázkách dogmatiky, liturgiky a v církevním právu. Věřím, že toto mi pomůže v předávání víry dětem a přátelům.

Kurz mě obohatil o nové poznatky z oblasti teologie, svědectví ve víře. Posunul mne o kousek dál
v hledání. Nejvíc ze všeho jsem se těšila na osobní svědectví víry některých přednášejících.

Do kurzu jsem se přihlásila, protože jsem věděla, že samostudiem bych tolik informací nenačerpala. Přednášky ve mně vyvolaly další otázky, přimělo mě to víc o věcech víry přemýšlet. Některé věci mě zaujaly natolik, že o nich dál čtu i v jiné literatuře.

Do kurzu jsem se přihlásil především s cílem prohloubit si své znalosti v náboženské oblasti. To se mi splnilo bezezbytku. Oceňuji celkový výběr předmětů, o některé by se člověk ze svého popudu nezačal příliš zajímat, a přesto byly velmi zajímavé. Těžko mohu vypíchnout několik věcí, které mě
z celého kurzu obohatily nejvíce… Věrouka mi pomohla pochopit, že základní dogmata církve nejsou "uměle vykonstruovanými" tezemi, kterým se musí bez diskusí věřit, ale že jsou to skutečnosti, které logicky vyplývají z konkrétních míst Písma či z církevní tradice. - Rozhodně se přimlouvám za to, aby tento kurz byl i nadále otevřen také pro ty, kdo se nechtějí cíleně připravovat na povolání katecheta, ale chtějí si kurzem prohloubit své znalosti.  

Líbí se mi to, že přednášky nejsou "suché", ale osobně se nás dotýkají. Nejde o pouhou teorii, jsou odkrývány nové souvislosti a pohledy na věci víry, které přímo zasahují náš život. Co člověk konal automaticky, nyní může přehodnotit a dát věcem nový směr. Doufám, že toto vše bude obohacením
i pro lidi, kteří se se mnou setkají.

 
 
© Biskupství brněnské