O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Vstupy do škol
Legislativa
Formuláře
Důležité odkazy
Fotogalerie

 

 

 

 

 

 
PRVOKOMUNIKANTI  2018 čtvrtek 27. září 2018

Otec biskup Vojtěch Cikrle srdečně zve do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 2017-18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání.

Motto: JEŽÍŠ JE CHLÉB ŽIVOTA

Program:

od 9:00      

10:00
 

11:00-13:50

 

 

14:00

14:15

14:30

příchod na Petrov

mše svatá s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem v katedrále

doprovodný program
(stanoviště, hry, prohlídka
Petrova a okolí,
svačina z vlastních zásob)

společný program v katedrále

krátká adorace

požehnání na cestu

Hymna prvokomunikantů 2018
 

text hymny

Hudba a text Veronika Nováková z Bořetic, nazpívaly děti z Hustopečí a okolí

 

Barevný plakát A4 ke stažení, vytištění a předání dětem (dokument PDF).
Do spodní bílé části papíru lze dopsat
farní" informace o odjezdu apod.

Barevný plakát A4 ke stažení a vytištění (dokument Word) - možnost dopsání farních informací.

Dva barevné plakátky A5 na jednom listu A4 - ve Wordu

Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno,
tel. 533 033 227, e-mail: <kc.brno@biskupstvi.cz>, mobil 604 308 922 (M. Špačková).

Podrobnější nformace pro farnosti:

  • Setkání je pouze pro prvokomunikanty, tj. pro děti, které byly u prvního svatého přijímání ve školním roce 2017-18. Není pro jejich sourozence a spolužáky.

  • Přihlášky přijímáme on-line (výše) za celou farnost. Přihlášku vyplňuje a odesílá dospělá osoba, která je za akci ve farnosti zodpovědná.

  • Pokud chcete, můžete pro přihlašování prvokomunikantů ve vaší farnosti využít tento formulář (PDF, Word).

  • Pokud děti nevypravuje farnost hromadně, mohou je přihlásit rodiče (rovněž pomocí on-line formuláře).

  • Děti z vyučování omluví jejich rodiče.

  • Na Petrově a v jeho okolí bude pro děti několik stanovišť (míst), která budou moci v určeném čase navštívit v libovolném sledu. Dospělí, kteří s nimi přijedou, budou děti po celý den doprovázet; nebudeme mít pro ně jiné dobrovolníky-průvodce.

  • Pokud po odeslání přihlášky dojde ke změnám, kontaktujte nás (viz výše).

  • Pro děti zajistíme pití (šťávu, čaj), avšak jídlo na celý den ať si vezmou svoje.

  • Přihlášeným skupinám pošleme před setkáním zavčas aktuální informace.

© Aktualizováno 15. 8. 2018, Biskupství brněnské