O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Vstupy do škol
Legislativa
Formuláře
Důležité odkazy
Fotogalerie

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ

Hledáte pomůcku k některé části liturgického roku nebo k určitému tématu? Otevřete si rubriku Pomůcky a klikněte na příslušnou ikonku.

 

Aktuální pozvánka

Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského zve na přednášku pro katechety a křesťanské pedagogy, která se uskuteční v pondělí 4. května 2015 od 17 hodin v Brně na Petrově 2 v sále Biskupství brněnského. Na téma Don Bosko inspiruje katechety promluví P. ThLic. Petr Cvrkal, SDB, bývalý misionář v Bulharsku, momentálně člen salesiánské komunity ve Zlíně. Přednáška se koná v rámci formačních setkání katechetů, je však otevřena i pro veřejnost. Uskutečňuje se v roce oslav 200. výročí narození sv. Jana Boska. Tento světec významně ovlivnil oblast křesťanské výchovy, katecheze a pedagogiky, a proto má co říct nejen katechetům, ale i vychovatelům, křesťanským pedaogům a rodičům.

 

Co slavíme o Velikonocích

Před Velikonocemi 2015 vydáváme malou brožurku pro děti Co slavíme o Velikonocích s podtitulem Vyprávění s obrázky, otázkami a doplňováním pro děti. Více...

 

Malý průvodce postní dobou 2015

Malý průvodce postní dobou je pomůckou, kterou každoročně připravuje pro postní dobu Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského. Pro postní dobu 2015 je k dispozici v elektronické podobě jako dokument PDF. Zájemci si materiál mohou stáhnout a vytisknout.

Brožurka má formát A6 a obsahuje pro každý všední den jeden biblický citát (odpovídající liturgickým čtením daného dne) a jeden impulz k zamyšlení. Vybrané impulzy jsou inspirovány výroky papeže Františka pronesenými při různých příležitostech. Krátká zamyšlení k jednotlivým postním nedělím připravil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Jeho pastýřský list k postní době 2015 nalezneme v úvodu Malého průvodce postní dobou.

Malý průvodce postní dobou je ke stažení také jako aplikace do mobilů a tabletů se systémem Android, a to pomocí služby Obchod Play.

 

Postní doba 2015 - Monstrance s drahokamy pro Ježíše

Diecézní katechetické centrum připravilo pro postní dobu 2015 námět "Monstrance s drahokamy pro Ježíše". Lze ho využít zvláště v těch farnostech, kde se uskutečňují bohoslužby s účastí dětí. Cílem navržené aktivity je prožít postní dobu jako čas, kdy se necháváme více oslovit Božím slovem a vědoměji prožíváme mši svatou, abychom prohloubili svou víru a křesťanský způsob života.

Námět "Monstrance s drahokamy pro Ježíše" je inspirován přípravou na Národní eucharistický kongres a směřuje k znovuobjevení daru eucharistie. Některá zdařilá díla, o která se budou chtít farnosti podělit, budou vystavena u příležitosti Národního eucharistického kongresu v Brně. Podrobnosti v popisu projektu.

Konkrétní popis projektu.

Další katechetické náměty k prožití postní doby.
 

Diecézní setkání katechetů 2014

V sobotu 8. listopadu 2014 se v Brně v sále Milosrdných bratří uskutečnilo Diecézní setkání katechetů. Zúčastnilo se ho na 200 účastníků z řad kněží, katechetek a katechetů, učitelek a učitelů náboženství a dalších osob, které se podílejí na výchově a náboženském vzdělávání různých věkových skupin lidí v brněnské diecézi. Celé setkání bylo zahájeno mší svatou. Ta se uskutečnila v kostele sv. Leopolda, který je součástí konventu Milosrdných bratří. Po ní uvítal přítomné otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle a pronesl úvodní slovo. Následovaly přednášky P. Tomáše Koumala a PhLic. Lukáše Engelmanna. Odpolední blok s názvem Mozaika katechetických a pastoračních impulzů nabídl celou řadu inspirací a zkušeností z několika farností brněnské diecéze.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 

4. října byl zahájen nový Teologický kurz

Diecézní katechetické centrum děkuje všem přihlášeným do Teologického kurzu za jejich zájem o teologické vzdělávání.
Nové přihlášky již nepřijímáme.
 

Slavnostní ukončení Kurzu Katecheta

V sobotu 7. června 2014 byl v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla slavnostně ukončen kurz Katecheta, který byl pořádán Biskupstvím brněnským od října 2013 do května 2014. Úspěšní absolventi, kterých je 58, přijali osvědčení z rukou generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní vědomosti z katecheticko-pedagogických oborů, informovat je o zásadách pastorační práce s lidmi ve farnostech, zvl. s dětmi školního věku. Kurz nepředává jen vědomosti teoretické, ale nabízí také řadu praktických workshopů a katechetických metod. Jeho součástí jsou i náslechy a výstupy v hodinách náboženství.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Jeden den na Petrově - v dešti, ale s radostí

Ve čtvrtek 29. května 2014 se areál brněnského Petrova zaplnil dětmi. Konal se totiž JEDEN DEN NA PETROVĚ – setkání dětí školního věku s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Tato akce se koná jednou za dva roky. Motto letošního setkání znělo „Svatí jsou darem pro svět“.

Po mši svaté v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, kterou celá akce začala, se děti vydaly ve skupinkách v doprovodu průvodců po „svých“ trasách. Ty byly označeny barevně a určeny různým věkovým kategoriím. Děti od 1. do 3. třídy se na žluté nebo oranžové trase setkávaly s českými světci – svatou Anežkou Českou, Ludmilou, Václavem, Vojtěchem a dalšími. Děti od 4. do 6. třídy putovaly po trase zelené nebo modré. Na stanovištích je vítali světci zastupující různé státy Evropy – např. svatí Filip Neri, Jan Bosko, Patrik, Tomáš More, bl. Matka Tereza a další. Těm nejstarším byla určena trasa červená, která vedla z Petrova do některých brněnských kostelů, kde na ně čekali světci 20. století – svatí Maxmilián Kolbe, Edita Steinová a jiní. Na každém stanovišti byla pro účastníky připravena aktivita, která nějakým způsobem souvisela s životem světce. „Červení“ měli také možnost setkat se osobně s otcem biskupem v jeho kapli, což byl pro ně velký zážitek.

Počasí nebylo nejlepší, celý den pršelo. Dětem to však nevadilo. Na závěr se všichni účastníci shromáždili v Denisových sadech, kde se ještě naposledy setkali s osobami „živých“ světců a poslechli si jejich krátká poselství pro život. Otec biskup pak všem požehnal a popřál šťastnou cestu domů.

Celé akce se zúčastnilo asi 1800 dětí z různých farností brněnské diecéze a více než 200 dospělých, kteří je do Brna doprovodili. Byli to hlavně katecheté, učitelé náboženství a kněží, pomohli však také někteří rodiče. Do organizace, kterou zajišťovalo Diecézní katechetické centrum, se zapojili především zaměstnanci Biskupství brněnského, dále více než 200 dobrovolníků z řad studentů a dospělých. S ohledem na velký počet účastníků se Jeden den na Petrově konal tentokrát kromě Petrova a jeho okolí také na druhém brněnském kopci – Špilberku.

Děti se domů vrátily promočené, ale spokojené, a hlavně: žádné z dětí nechybělo, což při takovém množství (s deštníky a pláštěnkami) není samozřejmostí. Věřme, že si účastníci kromě zážitku velkého společenství církve a společných her odnesli i něco pro život, aby i oni mohli být darem pro své okolí.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Formační setkání katechetů ve školním roce 2014-15
Plán formačních setkání a přednášek pro školní rok 2014-15 pro katechety z Brna i pro zájemce odjinud naleznete zde.

 

 
Aktuální informace pro konkrétní měsíc školního roku

Informace pro katechety brněnské diecéze - duben 2015

Informace pro katechety brněnské diecéze - březen 2015

Informace pro katechety brněnské diecéze - únor 2015

Inormace pro katechety brněnské diecéze - leden 2015

Informace pro katechety brněnské diecéze - prosinec 2014

Informace pro katechety brněnské diecéze - listopad 2014

Informace pro katechety brněnské diecéze - září-říjen 2014

© Aktualizováno 23.3.2015, Biskupství brněnské