O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Vstupy do škol
Legislativa
Formuláře
Důležité odkazy
Fotogalerie

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ

Hledáte pomůcku k některé části liturgického roku nebo k určitému tématu? Otevřete si rubriku Pomůcky a klikněte na příslušnou ikonku.

 

4. října bude zahájen nový Teologický kurz

Diecézní katechetické centrum zve všechny zájemce o teologické vzdělávání, aby se přihlásili do Teologického kurzu. Přihlášky přijímáme do 15. září 2014. Vysokoškoláci, kteří přicestují do Brna až po tomto datu, se mohou přihlásit do 26. září 2014. Přihlášky a více informací zde. Další dotazy: kc.brno@biskupstvi.cz.
 

Slavnostní ukončení Kurzu Katecheta

V sobotu 7. června 2014 byl v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla slavnostně ukončen kurz Katecheta, který byl pořádán Biskupstvím brněnským od října 2013 do května 2014. Úspěšní absolventi, kterých je 58, přijali osvědčení z rukou generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní vědomosti z katecheticko-pedagogických oborů, informovat je o zásadách pastorační práce s lidmi ve farnostech, zvl. s dětmi školního věku. Kurz nepředává jen vědomosti teoretické, ale nabízí také řadu praktických workshopů a katechetických metod. Jeho součástí jsou i náslechy a výstupy v hodinách náboženství.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Jeden den na Petrově - v dešti, ale s radostí

Ve čtvrtek 29. května 2014 se areál brněnského Petrova zaplnil dětmi. Konal se totiž JEDEN DEN NA PETROVĚ – setkání dětí školního věku s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Tato akce se koná jednou za dva roky. Motto letošního setkání znělo „Svatí jsou darem pro svět“.

Po mši svaté v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, kterou celá akce začala, se děti vydaly ve skupinkách v doprovodu průvodců po „svých“ trasách. Ty byly označeny barevně a určeny různým věkovým kategoriím. Děti od 1. do 3. třídy se na žluté nebo oranžové trase setkávaly s českými světci – svatou Anežkou Českou, Ludmilou, Václavem, Vojtěchem a dalšími. Děti od 4. do 6. třídy putovaly po trase zelené nebo modré. Na stanovištích je vítali světci zastupující různé státy Evropy – např. svatí Filip Neri, Jan Bosko, Patrik, Tomáš More, bl. Matka Tereza a další. Těm nejstarším byla určena trasa červená, která vedla z Petrova do některých brněnských kostelů, kde na ně čekali světci 20. století – svatí Maxmilián Kolbe, Edita Steinová a jiní. Na každém stanovišti byla pro účastníky připravena aktivita, která nějakým způsobem souvisela s životem světce. „Červení“ měli také možnost setkat se osobně s otcem biskupem v jeho kapli, což byl pro ně velký zážitek.

Počasí nebylo nejlepší, celý den pršelo. Dětem to však nevadilo. Na závěr se všichni účastníci shromáždili v Denisových sadech, kde se ještě naposledy setkali s osobami „živých“ světců a poslechli si jejich krátká poselství pro život. Otec biskup pak všem požehnal a popřál šťastnou cestu domů.

Celé akce se zúčastnilo asi 1800 dětí z různých farností brněnské diecéze a více než 200 dospělých, kteří je do Brna doprovodili. Byli to hlavně katecheté, učitelé náboženství a kněží, pomohli však také někteří rodiče. Do organizace, kterou zajišťovalo Diecézní katechetické centrum, se zapojili především zaměstnanci Biskupství brněnského, dále více než 200 dobrovolníků z řad studentů a dospělých. S ohledem na velký počet účastníků se Jeden den na Petrově konal tentokrát kromě Petrova a jeho okolí také na druhém brněnském kopci – Špilberku.

Děti se domů vrátily promočené, ale spokojené, a hlavně: žádné z dětí nechybělo, což při takovém množství (s deštníky a pláštěnkami) není samozřejmostí. Věřme, že si účastníci kromě zážitku velkého společenství církve a společných her odnesli i něco pro život, aby i oni mohli být darem pro své okolí.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Věřím v Boha - apoštolské vyznání víry s obrázky pro děti
Více se o této brožurce vydané v závěru Roku víry dozvíte zde.

 

Formační setkání katechetů ve školním roce 2014-15
Plán formačních setkání a přednášek pro školní rok 2014-15 pro katechety z Brna i pro zájemce odjinud naleznete zde.

 

Jak jsme soutěžili v Roce sv. Cyrila a Metoděje a v Roce víry

 
Aktuální informace pro konkrétní měsíc školního roku

 

© Aktualizováno 5.9.2014, Biskupství brněnské