O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Vstupy do škol
Legislativa
Formuláře
Důležité odkazy
Fotogalerie

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ

Hledáte pomůcku k některé části liturgického roku nebo k určitému tématu? Otevřete si rubriku Pomůcky a klikněte na příslušnou ikonku.

 

Pozvání na přednášku

V pondělí 9. února 2015 se v 17 hodin uskuteční v Brně na Petrově 2 přednáška na téma Odkaz Mistra Jana Husa pro moderní dobu. Na toto téma promluví doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., známý historik a komentátor. Přednáška se koná v rámci formačních setkání katechetů z Brna a blízkého okolí, srdečně jsou však zváni i další zájemci z řad katechetů nebo veřejnosti.

 

Diecézní setkání katechetů 2014

V sobotu 8. listopadu 2014 se v Brně v sále Milosrdných bratří uskutečnilo Diecézní setkání katechetů. Zúčastnilo se ho na 200 účastníků z řad kněží, katechetek a katechetů, učitelek a učitelů náboženství a dalších osob, které se podílejí na výchově a náboženském vzdělávání různých věkových skupin lidí v brněnské diecézi. Celé setkání bylo zahájeno mší svatou. Ta se uskutečnila v kostele sv. Leopolda, který je součástí konventu Milosrdných bratří. Po ní uvítal přítomné otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle a pronesl úvodní slovo. Následovaly přednášky P. Tomáše Koumala a PhLic. Lukáše Engelmanna. Odpolední blok s názvem Mozaika katechetických a pastoračních impulzů nabídl celou řadu inspirací a zkušeností z několika farností brněnské diecéze.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 

4. října byl zahájen nový Teologický kurz

Diecézní katechetické centrum děkuje všem přihlášeným do Teologického kurzu za jejich zájem o teologické vzdělávání.
Nové přihlášky již nepřijímáme.
 

Slavnostní ukončení Kurzu Katecheta

V sobotu 7. června 2014 byl v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla slavnostně ukončen kurz Katecheta, který byl pořádán Biskupstvím brněnským od října 2013 do května 2014. Úspěšní absolventi, kterých je 58, přijali osvědčení z rukou generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní vědomosti z katecheticko-pedagogických oborů, informovat je o zásadách pastorační práce s lidmi ve farnostech, zvl. s dětmi školního věku. Kurz nepředává jen vědomosti teoretické, ale nabízí také řadu praktických workshopů a katechetických metod. Jeho součástí jsou i náslechy a výstupy v hodinách náboženství.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Jeden den na Petrově - v dešti, ale s radostí

Ve čtvrtek 29. května 2014 se areál brněnského Petrova zaplnil dětmi. Konal se totiž JEDEN DEN NA PETROVĚ – setkání dětí školního věku s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Tato akce se koná jednou za dva roky. Motto letošního setkání znělo „Svatí jsou darem pro svět“.

Po mši svaté v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, kterou celá akce začala, se děti vydaly ve skupinkách v doprovodu průvodců po „svých“ trasách. Ty byly označeny barevně a určeny různým věkovým kategoriím. Děti od 1. do 3. třídy se na žluté nebo oranžové trase setkávaly s českými světci – svatou Anežkou Českou, Ludmilou, Václavem, Vojtěchem a dalšími. Děti od 4. do 6. třídy putovaly po trase zelené nebo modré. Na stanovištích je vítali světci zastupující různé státy Evropy – např. svatí Filip Neri, Jan Bosko, Patrik, Tomáš More, bl. Matka Tereza a další. Těm nejstarším byla určena trasa červená, která vedla z Petrova do některých brněnských kostelů, kde na ně čekali světci 20. století – svatí Maxmilián Kolbe, Edita Steinová a jiní. Na každém stanovišti byla pro účastníky připravena aktivita, která nějakým způsobem souvisela s životem světce. „Červení“ měli také možnost setkat se osobně s otcem biskupem v jeho kapli, což byl pro ně velký zážitek.

Počasí nebylo nejlepší, celý den pršelo. Dětem to však nevadilo. Na závěr se všichni účastníci shromáždili v Denisových sadech, kde se ještě naposledy setkali s osobami „živých“ světců a poslechli si jejich krátká poselství pro život. Otec biskup pak všem požehnal a popřál šťastnou cestu domů.

Celé akce se zúčastnilo asi 1800 dětí z různých farností brněnské diecéze a více než 200 dospělých, kteří je do Brna doprovodili. Byli to hlavně katecheté, učitelé náboženství a kněží, pomohli však také někteří rodiče. Do organizace, kterou zajišťovalo Diecézní katechetické centrum, se zapojili především zaměstnanci Biskupství brněnského, dále více než 200 dobrovolníků z řad studentů a dospělých. S ohledem na velký počet účastníků se Jeden den na Petrově konal tentokrát kromě Petrova a jeho okolí také na druhém brněnském kopci – Špilberku.

Děti se domů vrátily promočené, ale spokojené, a hlavně: žádné z dětí nechybělo, což při takovém množství (s deštníky a pláštěnkami) není samozřejmostí. Věřme, že si účastníci kromě zážitku velkého společenství církve a společných her odnesli i něco pro život, aby i oni mohli být darem pro své okolí.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Formační setkání katechetů ve školním roce 2014-15
Plán formačních setkání a přednášek pro školní rok 2014-15 pro katechety z Brna i pro zájemce odjinud naleznete zde.

 

 
Aktuální informace pro konkrétní měsíc školního roku

Inormace pro katechety brněnské diecéze - leden 2015

Informace pro katechety brněnské diecéze - prosinec 2014

Informace pro katechety brněnské diecéze - listopad 2014

Informace pro katechety brněnské diecéze - září-říjen 2014

© Aktualizováno 12.12.2014, Biskupství brněnské